Strona główna / Aktualności / #wiedza / Sprawozdanie z udziału Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Dolnośląskim Festiwalu Nauki w roku 2022

Sprawozdanie z udziału Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Dolnośląskim Festiwalu Nauki w roku 2022

W dniach 16-21 września odbył się XXV Dolnośląski Festiwal Nauki, hasłem przewodnim  było Liczy się Nauka!”. Wśród licznych spotkań o charakterze naukowo-dydaktycznym w obrębie całego Wrocławia również nasza Uczelnia zaangażowała się w promocję sportu, zdrowia i nauki. Wzięło w niej udział 46 naszych Pracowników z 16 Zakładów (11 z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu oraz  5 z Wydziału Fizjoterapii).

Poniżej prezentujemy relacje opiekunów poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach festiwalu.

„Tai chi dla wszystkich”

Prowadzenie: Rafał Bugaj, Katarzyna Bulińska

W dniu 20.09.2022 o godz. 8.30 oraz 10.00, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbyły się wykłady i warsztaty zatytułowane „Tai chi dla wszystkich”. Każde spotkanie trwało 90 minut i odbywało się w sali gimnastycznej Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 5 osób, w drugim 32 osoby. Spotkania składały się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej – trwającej około 45 minut – przedstawione zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne, związane z tai chi jako sztuką walki, gimnastyką zdrowotną oraz elementem chińskiej filozofii. Omówiono również aspekty tai chi, które decydują o jego potencjale zdrowotnym. Wskazano podstawowe założenia ruchowe i oddechowe, które dają możliwość zastosowania tai chi jako gimnastyki profilaktyczno-zdrowotnej dla osób w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej. W końcu przedstawiono wybrane badania naukowe, potwierdzające zdrowotne oddziaływanie treningu tai chi. 

Druga część (około 45 minut) miała charakter praktyczny i składała się z rozgrzewki, ćwiczeń określanych jako qigong (chi kung) oraz wybranych form ruchowych taiji (tai chi).

„Ergonomia i aktywności codzienne, czyli o współczesnej terapii zajęciowej”

Prowadzenie: Rafał Bugaj, Hanna Ćwian, Natalia Dowgiałło

W dniu 20.09.2022 o godz. 12.00, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbył się wykład zatytułowany „Ergonomia i aktywności codzienne, czyli o współczesnej terapii zajęciowej„. Trwał 90 minut i odbywał się w sali wykładowej Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. W wykładzie wzięły udział 3 osoby. W pierwszej części przedstawiona została prezentacja dotycząca podstawowych założeń współczesnej terapii zajęciowej oraz pomocy ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. W drugiej części odbyła się dyskusja dotycząca rozwoju oraz wyzwań terapii zajęciowej w Polsce. Trzecia część miała charakter warsztatowy, w której uczestnicy na konkretnym przykładzie mieli wskazać znaczenie codziennych zajęć dla poprawy zdrowia i dobrostanu osoby z niepełnosprawnością.

Dnia 19 września (poniedziałek) w godzinach 17.00-18.30 odbyły się zajęcia z Jogi pod tytułem „Jaką masz relację z ciałem – praktyka jogi a samoświadomość” w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022. W spotkaniu wzięło udział 12 osób (1 osoba w wieku 22 lat, 11 osób w wieku senioralnym 60+). Zajęcia poświęcono łagodnej praktyce asan połączonych z oddechem i ćwiczeniami uważności. Uczestnicy mieli okazję na obserwację swoich odczuć, emocji, które pojawiały się w trakcie praktyki. Całość spotkania podsumowano wspólną dyskusją.

We wtorek, 20 września 2022 o godz. 10.00 w Laboratorium Analiz Biomechanicznych odbył się warsztat praktyczny pt. „Niesamowity Spider-Man i niesamowita nauka” w panelu Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W ramach wydarzenia uczniowie 3. klasy Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu mogli dowiedzieć się jak tworzona jest współcześnie animacja komputerowa, w jaki sposób działa czterowymiarowy system analizy ruchu i do czego wykorzystujemy go w biomechanice sportu, biomechanice klinicznej oraz przemyśle rozrywkowym. Na potrzeby wydarzenia przeprowadziliśmy pokaz analizy i zapisu ruchu z udziałem uczestników. Oprócz wymiaru popularyzacyjnego naukę mogliśmy uczniom ukazać naukowe oblicze naszej Uczelni. Liczymy na ich powrót już jako studentów.

W dniu 20.09.2022 r. odbyła się kolejna edycja imprezy „Wrocław z pokładu kajaka” w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tym razem spływ odbył się na rzece Oławie i uczestniczyła w nim 20 osobowa grupa młodzieży w wieku szkolnym. Po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez studentów aspirujących do posiadania stopnia Instruktora Kajakarstwa AWF we Wrocławiu młodzież wsiadła w kajaki w Parku Wschodnim i popłynęła w dół rzeki , żeby zakończyć spływ koło lądowiska helikoptera za dawnym szpitalem przy ul. Traugutta. Spływ przebiegał zgodnie z planem a mgr. Wojciech Bigiel osobiście zadbał żeby młodzież oprócz odbycia fajnej wycieczki miała również okazję poznać podstawy zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej na rzece.

W dniu 20 września 2022 r. na Krytej Pływalni AWF Wrocław realizowane były warsztaty w ramach XXV-ej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W Zakładzie Pływania ze względu na remont basenu, program festiwalu był w tym roku okrojony. Nie udało się przeprowadzić popularnych wśród uczestników poprzednich edycji Festiwalu warsztatów prowadzonych na plaży basenowej i w basenie.

W tym roku po raz pierwszy odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) pt. „ABC ratownictwa wodnego z elementami pierwszej pomocy. Wiem, umiem, stosuję w praktyce”, które odbyły się w nowo powstałej Pracowni dedykowanej właśnie do prowadzenia zajęć tego typu, która na szczęście nie podlegała remontowi. W warsztatach wzięła udział kilkuosobowa grupa młodzieży w wieku szkolnym. Wśród słuchaczy duże zainteresowanie wzbudziły manekiny i możliwość ćwiczenia na nich, jak również deski ortopedyczne. Bez wątpienia warsztaty PPP wejdą na stałe do programu DFN przygotowywanego przez Zakład Pływania AWF we Wrocławiu.

Dnia 20 września w godzinach 9:30-12.30 w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się wykład „Nogi bez kontuzji – od anatomii po trening funkcjonalny”. Wykład miał na celu zapoznać uczestników z budową i funkcjonowaniem kończyn dolnych, mówił o przyczynach i skutkach problemów zdrowotnych oraz możliwością profilaktyki. Uczestnicy poznali wybrane ćwiczenia i zasady dbania zdrowie i pełną sprawność kolan. Z uwagi na duże zainteresowanie wykład odbył się w dwóch turach. W sumie w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób z Technikum Ortopedycznego w Świdnicy oraz ze Szkół Europejskich we Wrocławiu – klasy o profilu trener personalny.

Dnia 27 września o godz. 10.00 w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyły się warsztaty w kontakcie bezpośrednim pt. Jaką masz sylwetkę? Zbadaj swój kręgosłup metodą elektroniczną. W zajęciach teoretycznych i praktycznych uczestniczyli uczniowie klasy V b ze szkoły podstawowej nr 30 we Wrocławiu oraz osoby indywidualne, zainteresowane oceną swojej jakości postawy ciała. W części teoretycznej przedstawiono prezentację multimedialną autorstwa dr Justyny Andrzejewskiej. Ujęto w niej najważniejsze zagadnienia związane z postawą ciała, jej kształtowaniem się w ontogenezie, zagrożeniami, metodami oceny oraz prewencyjnym powstępowaniem w celu poprawy jakości postawy ciała, z uwzględnieniem stóp. Prezentacja miała na celu wzbudzenie w odbiorcy potrzeby dbałości o swoje ciało, aby poprawić jego jakość, aż do późnej starości. W części praktycznej oceniono postawę ciała, z uwzględnieniem ukształtowania cech podometrycznych oraz posturalnych. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał wydruk z badania wraz z informacją na temat jakości postawy ciała oraz zaleceniami jej poprawy. Uczniowie wykonali ciekawe prace plastyczne obrazujące ich wyobrażenie poprawnej postawy ciała.

Zajęcia  „Aktywność fizyczna a procesy uczenia się i zapamiętywania” realizowane w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się w dniu 20.09.2022 w godz. 10.00-12.00 na AWF Wrocław. Wykład przeprowadziła dr Ewa Bakońska-Pacoń. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak aktywność fizyczna (sportowa, rekreacyjna i zdrowotna) wpływa na procesy neurogenezy w mózgu. Jak wysiłek może zapobiegać zmianom degeneracyjnym układu nerwowego.  Omówione zostały także proste metody laboratoryjne w ocenie wpływu wysiłku i zmęczenia na czas reakcji. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły średniej klas 1-2 Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu oraz osoby dorosłe.

W dniu 19 września w godz. 9.00-12.00 odbyły się warsztaty pt. „Unihokej-uczy, bawi, wychowuje”. Uczniowie  bardzo  chętnie i z dużym zaangażowaniem brali czynny udział w warsztatach. Zajęcia były oparte o zagadnienia zawiązane z: zabawami oswajającymi ze sprzętem, nauką prowadzenia i uderzenia piłki, uproszczoną grą w unihokeja.

Zajęcia przebiegły bardzo sprawnie. Po realizacji zajęć dzieci zgłosiły chęć uczestniczenia w przyszłorocznych warsztatach z unihokeja. W zajęciach wzięli udział uczniowie z SP nr 66 we Wrocławiu (klasa III) –  19 uczniów, uczniowie klas I-III SP w Smolnej – 35 osób oraz uczniowie SP nr 43 Wrocław (klasa II)  –  14 uczniów. W zajęciach wzięło udział w sumie 68 uczniów. Uczniowie po zajęciach otrzymali drobne prezenty oraz dyplom uczestnictwa.

dr Sara Wawrzyniak, dr Ireneusz Cichy, dr Krzysztof Kałużny, Magdalena Węgrzyn

W dniu 20.09. 2022 r. odbyły się w sali sportowej obiektów AWF Wrocław warsztaty pt. „Gry i zabawy z piłkami EDUball”. W warsztatach wzięło udział 67 osób, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu: 25 osób; Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu: 25 osób oraz ze Szkoły Podstawowej nr 96 we Wrocławiu: 17 osób.

dr Sara Wawrzyniak, dr Krzysztof Kałużny, Magdalena Węgrzyn

W dniu 21.09. 2022 r. odbyły się w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław warsztaty pt. „Korfball – poznaj wyjątkową grę zespołową”. W warsztatach wzięło udział 47 osób, uczniów Szkoły Podstawowej nr 88 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym: 8 osób; Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich (klasa 2 i 3): 39 osób.

dr Marek Popowczak, mgr Dominik Tomczyk

W dniu 20 września 2022 r. w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (sali Gier w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej) przeprowadzono warsztat praktyczny pt. „Rozwijaj umiejętności kozłowania piłki i rzutów do kosza w grze jeden przeciwko jednemu” w ramach DFN 2022. W warsztacie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu (16 osób). W ramach warsztatu praktycznego przeprowadzono zajęcia ruchowe z koszykówki poświęcone doskonaleniu kozłowania piłki oraz rzutów do kosza podczas gier jeden przeciwko jednemu. Szczególną uwaga poświęcono na trafność podejmowanych decyzji gracza w różnych sytuacjach gry. Podczas wydarzenia zaprezentowano podstawowe przepisy gry Fightball (gry 1×1 w koszykówkę)

Warsztat pt. „Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród osób leczonych z powodu dysfunkcji narządu ruchu” odbył się 20.09.2022 roku w formie stacjonarnej. W spotkaniu organizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki udział wzięło 9 osób, przede wszystkim pacjenci leczeni chirurgicznie z powodu patologii w obrębie kończyn dolnych oraz ich rodziny.

W pierwszej części spotkania dr Emilia Wysoczańska, dr Aleksandra Schabowska i dr Łukasz Pawik przedstawili negatywne skutki długotrwałego unieruchomienia, sposoby fizjoterapii stosowane we współczesnej rehabilitacji oraz metody fizjoterapeutyczne możliwe do zastosowania w przypadku osób narażonych na permanentny stres. W drugiej części psycholog Jolanta Neustain oraz dr Malwina Pawik, przeprowadziły diagnozę czynników stresowych i monitoring wskaźników stresu u osób uczestniczących w zajęciach. Następnie krótko scharakteryzowały metody dbania o higienę psychiczną jako niezbędną profilaktykę w sytuacjach dużego przeciążania psychicznego. Każdy z uczestników podjął próbę wspólnego analizowania sposobów radzenia sobie ze stresem i ewentualną próbę ich wykorzystania w celu poprawy swojej jakość życia. Podczas tego bardzo interesującego warsztatu, zespół prowadzących jak i uczestniczące osoby zadeklarowały chęć organizacji i uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach.

W dniu 20.09.2022 o godzinie 12:00 – 13:00 w ramach DFN 2022 odbył się wykład pt. „Zrozumieć mięśnie”. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dotyczył on podstaw metabolizmu mięśni, przyczyn zmęczenia, mechanizmu wzrostu, przyczyn zaniku tkanki mięśniowej oraz wpływu tkanki mięśniowej na inne tkanki ciała człowieka.

Uczestnicy wykładu mogli dowiedzieć się: czym odżywiają się mięśnie i co powoduje ich zmęczenie; w jaki sposób tkanka mięśniowa odbudowuje się po ciężkich wysiłkach fizycznych; czego potrzebują mięśnie do wzrostu, a co powoduje ich zanik; w jaki sposób mięśnie mogą wpływać na całe nasze ciało oraz czy mięśnie mogą się uczyć. Wykładu wysłuchali uczniowie klas 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śl. w Chrząstawie Wielkiej, uczniowie klasy 7 z SP nr 8 we Wrocławiu, uczniowie z Technikum Ortopedycznego w Świdnicy, uczniowie z klasy 1 Technikum nr 14 z Wrocławia oraz uczniowie z Liceum Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu. Pod koniec wykładu odbył się konkurs wiedzy dotyczący zagadnień omawianych podczas wykładu. Prowadzący wręczyli zwycięzcom nagrody (koszulki i worki z logo AWF oraz drobne gadżety).

20.09.2022 r. o godz. 13.00, w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbyły się warsztaty zatytułowane „Nauka w praktyce, czyli dlaczego warto być aktywnym – ćwiczenia dla osób z chorobą Parkinsona”. Spotkanie trwało godzinę i odbyło się w sali gimnastycznej Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

Warsztat dedykowany był osobom z rozpoznaniem idiopatycznej choroby Parkinsona oraz ich opiekunom. Przedstawiona została rola aktywności fizycznej w utrzymywaniu sprawności ruchowej w przebiegu neurodegeneracyjnej, przewlekłej choroby jaką jest idiopatyczna choroba Parkinsona. Część praktyczna wzbogacona była instruktażem co do sposobu wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mogli doświadczyć jakie ćwiczenia powinni wykonywać systematycznie aby spowalniać skutki postępującej choroby, a opiekunowie jak ich w tym wspierać. W warsztatach wzięło udział 5 chorych i 2 opiekunów.

Dnia 21.09.2022 w godzinach 11:30-13:00 w sali ćwiczeń relaksacyjnych w Zameczku przy ulicy Rzeźbiarskiej 4 odbył się warsztat praktyczny „Joga w szkole-jak radzić sobie ze stresem„. Celem warsztatu było ukazanie walorów jogi w utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia, uświadomienie potrzeby usprawniania ciała jak i umysłu, integracja ciała i umysłu skupiona na praktykach psychosomatycznych jogi (koncentracja, ćwiczenia oddechowe, asany – pozycje ciała, relaksacja), które pomocne są w skutecznym niwelowaniu napięcia psychofizycznego. W warsztacie wzięło udział 22 uczniów pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr VIII we Wrocławiu.

Warsztat interdyscyplinarny dla klas 4-8 pt. „Pi razy drzwi, Pi razy oko – zabawy i gry z Ludolfiną”, który był realizowany w AWF Wrocław w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Zainteresowanie zajęciami od lat jest bardzo duże, ale możliwości realizacji są ograniczone. Ostatecznie zajęcia zrealizowano dla klasy 8 Szkoły Podstawowej w Chrząstawie oraz klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 10. Zajęcia odbyły się w dniu 20.09.2022 w godz. 10.00-11.00 (SP Chrząstawa) i 11.15- 12.15 (SP 10). Podczas zajęć ruchowych o charakterze interdyscyplinarnym w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczniowie poznali znaczenie liczby Pi, utrwalili jej wartość i wspólnie znajdowali dla niej jej zastosowanie. Dodatkowo wykorzystałyśmy potencjał poszczególnych grup związany z umiejętnościami ruchowymi oraz intelektualnymi, które ujawniały możliwości twórcze grupy i poszczególnych uczniów. A wszystko to odbywało się za pomocą zabaw na współpracę i współdziałanie.

W dniu 21 września 2022 r. w obiektach AWF we Wrocławiu przeprowadzono warsztat praktyczny pt. „Zdrowy kręgosłup- podstawą zdrowego życia. Zbadaj swoją postawę ciała uproszczonym badaniem ortopedycznym”. W warsztatach wzięły udział osoby dorosłe, po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową. Przed badaniem postawy ciała przedstawiono, w formie krótkiej prelekcji, zagrożenia i ich wpływ na postawę ciała i przeciążenia kręgosłupa. Wszystkim zgłoszonym osobom dokonano oceny postawy ciała uproszczonym badaniem ortopedycznym. Każdy z uczestników warsztatu otrzymał zalecenia i wskazówki dotyczące dbania o kręgosłup w życiu codziennym (wysłane drogą mailową do każdego z uczestników warsztatu). Dodatkowo w warsztatach brała udział doktorantka z Uniwersytetu w Ołomuńcu Lenka Murinova.

Dnia 21 września 2022r. o godz. 10:00-11:30, w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbył się wykład pt. „Poznaj swój stres”. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby, uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcą. W ramach spotkania odbyła się część teoretyczna i praktyczna. Uczestnicy zapoznali się  z problematyką stresu (mechanizm powstawania stresu, źródła i objawy (mapa stresu), etapy reakcji na stres, radzenie sobie ze stresem – strategie antystresowe) oraz nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi narzędziami przeznaczonymi do pomiaru stresu (skala PSS-10), oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami (skala GSES), określania stylów radzenia sobie ze stresem (kwestionariusz CISS) oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres (Stresowa Skala Eysencka). A zatem zaproponowany wykład pozwolił słuchaczom nie tylko posiąść wiedzę ogólną na temat radzenia sobie ze stresem, który jest wszechobecny w dzisiejszym świecie, ale przede wszystkim dał im możliwość poznania,  jakie są ich predyspozycje do radzenia sobie z nim. Ta wiedza i umiejętności nie pozostają bez wpływu na kształtowanie świadomości młodego człowieka w tym zakresie, a tym samym na wybór skutecznych strategii antystresowych.

Z powodu braku dofinansowania nie odbyły się warsztaty pt. „Zdrowa dieta – zdrowy człowiek! Licz na siebie!”. Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech, dr Małgorzata Socha, dr Lucyna Górska-Kłęk, dr Dorota Jakubiec, dr Zdzisław Lewandowski, dr Katarzyna Gruszka,z  Wydziału Fizjoterapii, AWF Wrocław.

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF
Pełnomocnik Rektora
ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry