Strona główna / Inne / Aktualności - koronawirus / Pismo okólne Rektora AWF Wrocław z dn. 16.03.2020

Pismo okólne Rektora AWF Wrocław z dn. 16.03.2020

Szanowni Państwo,
Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz i kierownicy jednostek organizacyjnych
mając na względzie Zarządzenie Rektora nr 27 / 2020 z dnia 13. marca 2020 r. oraz rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16. marca 2020 r. i wprowadzony 13. marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, przypominam o konieczności stosowania zasad dotyczących funkcjonowania Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. Biura administracji Akademii nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy jednostek administracyjnych mogą wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Pracownicy biur kierowani są odpowiednio przez Prorektorów, Dziekanów i Kanclerza do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku, kiedy niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania Uczelni obecność pracownika na miejscu, osoby, o których mowa wyżej organizują dyżury i wyznaczają osoby dyżurujące. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej.
  4. Na stronie internetowej Uczelni będą umieszczone informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw w poszczególnych jednostkach Akademii.
  5. Kwestura i Dział Spraw Pracowniczych pracują zgodnie z potrzebami Akademii (zalecany system dyżurów). Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe załatwiane są zgodnie z potrzebami i zobowiązaniami.
  6. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Należy zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
  7. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię.
  8. Wstęp do budynków Akademii zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.
  9.  Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Akademii powinny być niezwłocznie kierowane na adresy e-mail Kanclerza: kanclerz@awf.wroc.pl oraz Prorektora ds. Nauczania: ryszard.bartoszewicz@awf.wroc.pl lub telefonicznie.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Uczelni oraz bezpieczeństwo członków wspólnoty akademickiej Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.

prof. dr hab. Andrzej Rokita
Rektor
AWF Wrocław

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry