Strona główna / Inne / Aktualności - koronawirus / Komunikat Prorektora ds Nauczania w sprawie zajęć dydaktycznych

Komunikat Prorektora ds Nauczania w sprawie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci i Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!

Zbliżamy się do zakończenia zajęć dydaktycznych semestru zimowego, bardzo trudnego roku akademickiego 2020/2021. Niestety przyjęta przez nas organizacja kształcenia z przyczyn epidemicznych musiała zostać znacznie zmodyfikowana. Konieczność przejścia w tryb zdalnego nauczania w przedmiotach zawierających treści praktyczne spowodowała znaczne utrudnienia w osiągnięciu przez Studentów i Doktorantów wymaganych efektów uczenia się. W konsekwencji władze dziekańskie musiały podjąć decyzje o czasowym zawieszeniu realizacji wybranych przedmiotów. Podczas dyskusji Uczelnianego Zespołu Zarządzania Kryzysowego założono powrót do realizacji tych zajęć w bezpośrednim kontakcie od 11. stycznia bieżącego roku. Niestety sytuacja epidemiczna w Kraju po okresie świątecznym doprowadziła do ogłoszenia tzw. Narodowej Kwarantanny, co doprowadziło do konieczności dalszego utrzymania zawieszenia w Akademii zajęć w bezpośrednim kontakcie. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe zaległości w realizacji tzw. programu przedmiotów praktycznych, zbliżający się termin zakończenia kształcenia na ostatnich latach studiów oraz konieczność bieżącego opanowania efektów uczenia się w wybranych przedmiotach dających możliwość studiowania na kolejnych semestrach, podjęta została decyzja o możliwości powrotu do realizacji wybranych przedmiotów od 18. stycznia br. w bezpośrednim kontakcie na terenie Uczelni. Zawarta jest ona w Zarządzeniu nr 5/2021 JM Rektora w 12. stycznia 2021 roku.

W praktyce oznacza to, iż Państwo Dziekani, po analizie stanu realizacji programów kształcenia w poszczególnych przedmiotach, określą w których przedmiotach istnieje konieczność wznowienia zajęć w bezpośrednim kontakcie. Informacje o nich zostaną podane do wiadomości Państwa Studentów, Doktorantów i Nauczycieli Akademickich niezwłocznie w komunikatach Dziekańskich z wykorzystaniem strony internetowej, korespondencji mailowej oraz komunikatorów społecznościowych. Z pewnością nastąpi to najpóźniej w dniu 14. stycznia br. Realizacja zajęć we wskazanych przedmiotach odbywać się będzie zgodnie z rozkładem zajęć dydaktycznych obowiązującym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Biorąc pod uwagę ciągle trudną sytuację epidemiczną i występujące zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 obliguję wszystkich Państwa do bezwzględnego zachowania zasad organizacji, prowadzenia i udziału w zajęciach dydaktycznych realizowanych w warunkach epidemii, które zostały określone w Zarządzeniu nr 96/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2020 roku. Treść zarządzenia znajduje się na końcu niniejszego komunikatu. Przestrzeganie wymogów reżimu sanitarnego określonego w Zarządzeniu jest koniecznym warunkiem dającym szansę na skuteczne zakończenie przedmiotowych zajęć w ostatnich regularnych tygodniach bieżącego semestru.

Realizacja i zakończenie zajęć wznowionych w bezpośrednim kontakcie od 18. stycznia br. nie jest równoznaczne z definitywnym zakończeniem tych przedmiotów w semestrze. Po zakończeniu zajęć regularnych pozostanie odrobienie zaległości powstałych w związku z czasowym całkowitym zawieszeniem realizacji wybranych przedmiotów praktycznych. Odrabianie zaległości odbywać się będzie poprzez realizację zajęć zblokowanych, które odbywać się będą w oparciu o przygotowany dodatkowy rozkład zajęć. Informacje o terminach zajęć zblokowanych podawane będą w komunikatach Dziekanów.

Po zakończeniu realizacji zajęć związanych z odrabianiem zaległości z przedmiotów praktycznych rozpoczną się sesje egzaminacyjne dla poszczególnych kierunków i roczników studiów. Szczegółowe informacje dotyczące sesji egzaminacyjnych przekazane zostaną w zarządzeniu JM Rektora w sprawie korekty terminarza roku akademickiego 2020/2021, które ukaże się przed 22. stycznia br. Zawarte zostaną w nim również informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i realizacji procesu kształcenia w semestrze letnim roku 2020/2021.

Szanowni Państwo, w związku z trudnością aktualnej sytuacji oraz jej dynamicznymi zmianami, apeluję o wnikliwe śledzenie informacji podawanych na stronie internetowej oraz w korespondencji mailowej. Proszę również, aby informacje przekazywane poprzez komunikatory społecznościowe były przez Państwa weryfikowane oficjalnymi informacjami podawanymi przez władze rektorskie i dziekańskie.

Na zakończenie życzę Państwu zachowania zdrowia oraz powodzenia w realizacji swoich zamierzeń i obowiązków w najbliższym okresie i w całym roku 2021.

Prorektor ds. Nauczania
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF

Do pobrania:


Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry