Strona główna / Inne / Aktualności - koronawirus / Informacje dla studentów i nauczycieli akademickich w sprawie nowego roku akademickiego

Informacje dla studentów i nauczycieli akademickich w sprawie nowego roku akademickiego

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci i Nauczyciele Akademiccy

Już za dwa tygodnie rozpoczniemy zajęcia w nowym roku akademickim 2021/2022. Przystąpimy do nich z głęboką nadzieją, że uda nam się zrealizować nasze zamierzenia organizacyjne i realizacja kształcenia odbędzie się zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć. Niestety cały czas występuje zagrożenie wynikające z utrzymującej się pandemii COVID-19 oraz narastającej jej tzw. czwartej fali.

W naszych planach kształcenia zdecydowaliśmy, że w semestrze zimowym będzie przebiegało ono w trybie hybrydowym. Wszystkie zajęcia wykładowe prowadzone będą, jak w ostatnim roku, wyłącznie z zastosowaniem technik kształcenia na odległość. Zabezpieczeniem technicznym możliwym do wykorzystania są platformy ZOOM oraz MOODLE. W sytuacji, gdy przedmiot realizowany jest w całości w formie wykładowej, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć kontrolno-oceniających w bezpośrednim kontakcie. Przeprowadzenie takich zajęć wymaga zgłoszenia do działu nauczania w Rektoracie na co najmniej dwa tygodnie przed ich planowanym terminem.

Wszystkie pozostałe formy zajęć prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie, zgodnie z przyjętym rozkładem zajęć. Należy w tym przypadku w sposób bezwzględny przestrzegać obowiązujących zasad ochrony sanitarnej, które podawane są w komunikatach Kanclerza na stronie WWW Akademii. Zgodnie z nimi, w zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, u których nie występują żadne objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem SARS-COV-2. Przypominam, że regulacja ta wynika z przepisów prawnych dotyczących występowania stanu epidemii choroby zakaźnej. Świadome lekceważenie obowiązujących przepisów w tym zakresie prowadzące do narażenia osób trzecich na zakażenie podlega odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.

Uczestnicy zajęć w bezpośrednim kontakcie zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem ćwiczeń fizycznych)  oraz w miarę możliwości zachowania odpowiedniego dystansu sanitarnego. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być jak najczęściej wietrzone (również w trakcie trwania zajęć). Należy unikać zbyt wczesnego gromadzenia się przed zajęciami w obrębie przestrzeni wspólnej (szatnie, poczekalnie, korytarze). Odzież wierzchnia musi być pozostawiana w przechowalniach. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i skutecznej identyfikacji możliwych kontaktów interpersonalnych w sytuacji zarażenia wirusem SARS-COV-2, zapisy na zajęcia, jak w poprzednim roku, będą odbywały się do grup dziekańskich. Wszelkie ewentualne zmiany w tym zakresie nauczyciele akademiccy mają obowiązek odnotować.

Powodzenie realizacji kształcenia w przyjętej organizacji zależne jest od trzech głównych czynników. Na dwa z nich całe nasze środowisko ma bezpośredni wpływ. Należą do nich podporządkowanie się zasadom ochrony sanitarnej oraz poddawanie się szczepieniom profilaktycznym, tak aby poziom wyszczepienia  zapewnił uzyskanie odporności grupowej naszej wspólnoty akademickiej. O ile podporządkowanie się zasadom ochrony sanitarnej jest naszym obowiązkiem, to poddanie się szczepieniom ma charakter fakultatywny. Chcę jednak w tym miejscu zaapelować do Państwa o rozważenie i podjęcie decyzji o przystąpieniu do szczepienia przeciwko wirusowi Sars-Cov-2. Trudno jest w tej chwili ustalić jaki wskaźnik wyszczepienia posiadamy, ale z pewnością każda pozytywna decyzja w tej sprawie osób do tej pory nie zaszczepionych sprzyjać będzie skutecznej realizacji naszych obowiązków dydaktycznych. Władze Akademii we współpracy z pozostałymi uczelniami wrocławskimi oraz Urzędem Miasta udzielą wsparcia wszystkim chętnym do poddania się szczepieniom ochronnym. Przewidujemy uruchomienie objazdowego punktu szczepień, będącego w dyspozycji władz miejskich, w którym na początku roku akademickiego będzie można na terenie Akademii poddać się szczepieniom. Bliższe informacje wraz z terminarzem szczepień podane zostaną w nadchodzącym tygodniu.

Trzeci ze wskazanych czynników jest już zależny bezpośrednio od nas, a jest nim ogólna sytuacja epidemiczna w kraju, a przede wszystkim w naszym regionie. Jeśli jej stan osiągnie poziom krytyczny, może zaistnieć konieczność kontynuacji kształcenia w trybie zdalnym. Oczywiście poprzedzone zostanie to dokładną analizą, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane po konsultacji z uczelnianym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Po ewentualnej decyzji o przejściu w tryb zdalny poszczególne zajęcia przez pierwsze dwa tygodnie realizowane będą zgodnie z pierwotnym rozkładem zajęć. W tym czasie podjęte zostaną prace nad modyfikacją i dostosowaniem rozkładu do pełnej pracy zdalnej. Z pewnością, dopóki nie zostanie zakończona modyfikacja rozkładu zajęć, na nauczycielach spoczywać będzie obowiązek wysyłania do prowadzonych przez siebie grup studenckich linków dostępu do platformy ZOOM drogą mailową. Po zakończeniu modyfikacji będziemy mogli korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu ZOOM. W przypadku pojawiania się nowych okoliczności związanych z procesem kształcenia w warunkach pandemii władze Akademii natychmiast będą przekazywały stosowne informacje wszystkim członkom naszej wspólnoty. Tym samym, koniecznym jest stałe zapoznawanie się z zarządzeniami, pismami okólnymi oraz komunikatami publikowanymi na stronach internetowych Akademii.

Bardzo proszę aby Państwo ze zrozumieniem przyjęli wszelkie ewentualne utrudnienia w codziennej pracy dydaktycznej i podjęli wzmożone starania o skuteczną realizację zadań dydaktycznych jakie przed nami stoją w nadchodzącym roku akademickim. Jednocześnie życzę Państwu zdrowia oraz samych sukcesów  w czynnościach zawodowych i życiu osobistym.

Prorektor ds. Nauczania
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry