Strona główna / Inne / Aktualności - koronawirus / Zakres przedsięwzięć i czynności dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID‐19 wśród społeczności AWF we Wrocławiu – aktualizacja

Zakres przedsięwzięć i czynności dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID‐19 wśród społeczności AWF we Wrocławiu – aktualizacja

Zakres przedsięwzięć i czynności dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID‐19 wśród społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Aktualizacji dokonano w dniu 9.07.2020r. na podstawie wytycznych, rekomendacji oraz zaleceń rządowych i GIS.

Zobowiązuje się nauczycieli Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do uzgadniania terminu przebywania na terenie uczelni z odpowiednim przełożonym (Dziekanem Wydziału lub Prorektorem d/s Nauczania) oraz, powiadamiania Działu Administracyjno-Gospodarczego z dwudniowym wyprzedzeniem.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy prowadzić czynności dezynfekcyjne pomieszczeń (przez osoby sprzątające – właściwie zabezpieczone) oraz stanowisk pracy (indywidualnie przez pracowników). Dział AG nadzoruje prowadzone prace dezynfekcyjne, a także przekazuje środki odkażające.
 2. Inspektorat BHP zobowiązuję się do zakupu oraz ustalenia zasad przydziału i dystrybucji maseczek, rękawiczek oraz przyłbic dla pracowników.
 3. Zaleca się wyposażyć pracowników uczelni w maseczki ochronne wielokrotnego użytku.
 4. Kierowników zobowiązuje się do składania wniosków do Inspektoratu BHP (mail: bhp@awf.wroc.pl) o przydział przyłbic ochronnych i rękawiczek dla podległych pracowników.
 5. Zaleca się aby drzwi wejściowe do budynków ogólnodostępnych oraz do często odwiedzanych biur w miarę możliwości były otwarte.
 6. Pracowników oraz inne osoby wchodzące do budynków uczelni zobowiązuje się do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dyspenserów umieszczonych przy wejściach oraz w toaletach.
 7. Pracowników zobowiązuje się do noszenia maseczek w budynkach uczelni (w trakcie przemieszczania się, oraz w pomieszczeniach w czasie przebywania w nich innych osób).
 8. W czasie pracy zaleca się ograniczenie przemieszczania się pracowników po terenie uczelni. Podczas przechodzenia do innych pomieszczeń (w tym korytarzem) należy założyć maseczkę oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (nie mniej niż dwa metry).
 9. Zobowiązuje się Dział AG do wykonania i rozmieszczenia w ustalonych z Inspektoratem BHP miejscach, plakatów lub znaków nakazujących noszenie maseczek i innych środków ochrony osobistej oraz zasad zachowania odpowiedniego dystansu.
 10. Zobowiązuje się pracowników uczelni do ograniczenia kontaktów osobistych podczas świadczenia stosunku pracy. Zaleca się stosowanie kontaktu telefonicznego, e-mailowego itp.
 11. Należy ograniczać ilość osób (pracowników) jednocześnie przebywających w pomieszczeniu (w sanitariatach do połowy liczby zamontowanych toalet).
 12. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuje sie do zaproponowania zmian organizacyjno-funkcjonalnych: wykonywanie pracy w różnych przedziałach czasowych, (zmianowość pracy) w pomieszczeniach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników (np. odpowiednie ustawienie mebli, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia z przesłony itp.). Propozycje należy składać do Działu AG (email: dzial.ag@awf.wroc.pl), który w uzgodnieniu z Inspektoratem BHP podejmie stosowne działania.
 13. Kierowników odpowiedzialnych za realizację zadań w nadzorowanych obszarach zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy ryzyka (we współdziałaniu z Inspektoratem BHP) zagrożenia epidemicznego i dostosowania sposobu świadczenia pracy (zmianowość, czas świadczenia pracy, ilość przerw, praca zdalna).
 14. Portiernie, szatnie oraz miejsca pobierania kluczy należy zabezpieczyć w środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki w celu odkażania kluczy po ich oddaniu.
 15. Pracowników recepcji należy wyposażyć w rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice. Zaleca się, aby recepcje dysponowały dodatkowo maseczkami jednorazowymi.
 16. Kierownika Domów Studenckich zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych GIS, PIP, oraz Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.04.2020 w części dotyczącej funkcjonowania hoteli/ obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii a w szczególności:
  a. informowania wszystkich przebywających w akademikach oraz potencjalnych klientów o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w obiekcie;
  b. przestrzegania bezwzględnego zakazu przebywania osób nie zakwaterowanych;
  c. ustalania liczby gości na podstawie podwojonej liczby dostępnych pokoi;
  d. wyłączenia z użytkowania sal telewizyjnych, sal nauki, klubu studenckiego oraz innych pomieszczeń w których możliwe jest gromadzenie się osób;
  e. ograniczenie czasu przebywania gościa przy recepcji;
  f. egzekwowania przeprowadzania dezynfekcji, nie rzadziej niż co godzinę, [KG1] ogólnych toalet, wind, blatów recepcyjnych (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni;
  g. systematycznego wietrzenia wszystkich pomieszczeń w określonych zakresach czasowych;
  h. egzekwowania szczegółowego sprzątania i dezynfekcji pokoi (oraz sprzętu będącego na wyposażeniu) przed wynajmem z uwzględnieniem zaleceń czasowej kwarantanny producenta zastosowanych technologii;
  i. egzekwowania stosowania przez personel sprzątający środków ochrony osobistej tj. maseczek, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowych fartuchów z długim rękawem; j. kontroli dostarczanych rzeczy pranych w reżimie sanitarnym;
  k. zawieszenia lub ograniczenia części usług dla bezpieczeństwa gości oraz obsługi.
 17. Nauczycieli realizujących zajęcia zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 52/2020 poza Uczelnią zobowiązuje się do uzgadniania ich formy organizacyjnej z kierownikiem (zakładu, katedry) oraz opracowania planu – harmonogramu realizacji zajęć, który należy dołączać do składanego wniosku. Plan powinien zawierać informacje:
  a. termin, miejsce oraz ilość uczestników;
  b. miejsce zakwaterowania, wyżywienie;
  c. rodzaj sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zajęć;
  d. sposób odkażania i dezynfekcji oraz rodzaj niezbędnych środków ;
  e. środki i warunki bezpieczeństwa jakie zastosowane będą dla zapewnienia bezpieczeństwa osób.
 18. Prowadzących zajęcia zobowiązuje się do zapoznania uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla stanu chorobowego (numery telefonów infolinii najbliższej stacji sanitarno-epidemicznej i oddziału zakaźnego).
 19. Studentów uczestniczących w zajęciach zobowiązuje się do zachowania dystansu społecznego nie gromadzenia się w czasie przerw w zajęciach, oraz stosowania (jeśli to możliwe) środków ochrony osobistej.
 20. Nauczycieli zobowiązuje się do uzgadniania sposobu zabezpieczenia indywidualnego studentów w zależności od specyfiki zajęć z inspektorem bhp.

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry