Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Informacje kontaktowe

Zakład Zespołowych Gier Sportowych
Pawilon P-5, Ul. Mickiewicza 58

Prezentacja Zakladu Zespolowych Gier Sportowych

Konsultacje-semestr_zimowy_2021-22

Pracownicy

dr Krzysztof Kałużny - Adiunkt
 • Trener II klasy – baseball, softball.
 • Trener II klasy – unihokej.
 • Instruktor sportu: piłka siatkowa, rugby, hokej na trawie.
 • Nauczyciel dyplomowany.
Pawilon P-5, pok. 3/5
dr Krystian Rubajczyk - Asystent

 Konsultacje - semestr zimowy 2021/2022
proszę o uprzedni kontakt mailowy w celu rezerwacji terminu. 

Budynek P5, pok. 3/22
dr Sara Wawrzyniak - Asystent
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ na kierunku Wychowanie Fizyczne

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetem Dzieci

Instruktor unihokeja i piłki siatkowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, opiekun Studenckiego Koła Naukowego EDUball, koordynator akademickiej sekcji Unihokeja.

Pawilon P-5, pok. 3/6
mgr Dominik Tomczyk - Asystent

Konsultacje - semestr zimowy rok akad. 2021-22

Środa           12.45-14.15

Piątek           11.00-12.30

Pawilon P-5, pok. 3/6

Działalność

EGZAMIN dla III roku studia zaoczne

Egzamin z Zespołowych Gier Sportowych dla III roku studiów zaocznych odbędzie się 05 grudnia 2021 r. w formie ustnej - będzie przeprowadzony w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Tezy_egzaminacyjn_2021_v3

Prosimy o logowanie się do systemu nie później niż na 2-3 minuty przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Po zalogowaniu się będą Państwo oczekiwać na swój egzamin w tzw. "poczekalni".

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Uczelnianymi Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu ustnego w trybie zdalnym.

Przed rozpoczęciem egzaminu student zobowiązny jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie legitymacji studenckiej (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem).

Zdalny egzamin ustny winien odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w AWF we Wrocławiu. Od egzaminowanych wymagany jest stosowny ubiór, a wybrane przez studenta miejsce egzaminu winno być odpowiednie.

 

Przedmioty dydaktyczne realizowane w Zakładzie:

 • Teoria i metodyka ZGS: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa,
 • Teoria i metodyka ZGS i piłek edukacyjnych,
 • Specjalizacja instruktorska: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, unihokej, piłka ręczna,
 • Seminarium magisterskie, Seminarium dyplomowe,
 • Baseball,
 • Golf,
 • Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi, Gry i zabawy edukacyjne z piłkami, Gry zespołowe z innych kręgów kulturowych (hokej na trawie, rugby, football amerykański, football flagowy, korfball),
 • Halowa piłka nożna (futsal),
 • Integracja międzyprzedmiotowa,
 • Koszykówka 3x3,
 • Mini piłka ręczna,
 • Plażowa piłka nożna (beach soccer), Plażowa piłka ręczna,
 • Sędziowanie zawodów sportowych,
 • Siatkówka halowa, Siatkówka plażowa
 • Sporty nieolimpijskie,
 • Unihokej,
 • Ultimate frisbee,
 • Zespołowe gry sportowe.

Zajęcia dla studentów programu Erasmus (prowadzone w języku angielskim):

 • English for tourism and recreation, Methodology of Football,
 • Theory and Methodology of Beach Volleyball, Theory and Methodology of Basketball,
 • Theory and Methodology of educational balls and floorball game,
 • Volleyball Theory and Methodology

Granty, Projekty

 • „Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball / BRAINball w edukacji szkolnej i przedszkolnej” (prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak),
 • „Wpływ wysiłków o różnej intensywności na próg psychomotoryczny zmęczenia oraz skuteczność działań młodych piłkarzy nożnych” 2019-2021 (dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF),
 • „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław” - „Nowa jakość kształcenia kadr instruktorskich” (dr Marek Popowczak, dr Marcin Ściślak, dr Andrzej Dudkowski, dr Krzysztof Kałużny, dr Sara Wawrzyniak, dr Jarosław Nosal),
 • „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF Wrocław” Teoria i metodyka piłek EDUball (dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak),
 • „Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5”. Realizacja zajęć z unihokeja (dr Krzysztof Kałużny, dr Sara Wawrzyniak) i piłek edukacyjnych (dr Sara Wawrzyniak),
 • Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie - zajęcia EDUball (dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak),
 • „Dolnośląska Akademia Siatkówki” (dr Marcin Ściślak, dr Marek Popowczak),
 • „Siatkarskie Ośrodki Szkolne SOS PZPS” (dr Marcin Ściślak),
 • „Analiza związku polimorfizmu genu BDNF kodującego neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego i efektywności przebiegu procesów sensomotorycznych u sportowców” projekt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, od 2019 (dr Marek Popowczak).
 • "Wpływ warunków klimatycznych przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze na powtarzane wysiłki maksymalne u piłkarzy nożnych" (nr 379167) 2018 (dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF),
  „Aktywność fizyczna w i edukacja żywieniowa w profilaktyce chorób cywilizacyjnych - aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne dla programu szkolnego wychowania fizycznego w szkole średniej” (ECUPE No. 33/2018) (dr Marek Popowczak),
 • „Diagnoza i monitorowanie szkolenia w zespołowych grach sportowych młodzieży uzdolnionej ruchowo” w ramach badań statutowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2010-2019 (prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Marek Popowczak),
  Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl w Sekcji Projektów i Funduszy Unijnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • ”Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych” w latach 2013-2016 (RSA2 019 52) w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego” (prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Marek Popowczak),
  „Program kształcenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo” (prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Marek Popowczak),
 • „Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBAL” w ramach porozumienia o współpracy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z Urzędem Gminy w Wołowie z dnia 24 maja 2010r. (dr Marek Popowczak, prof. dr hab. Andrzej Rokita).

Piłki edukacyjne edubal / EDUball / BRAINball

img_0897.jpg 

 

II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna
„15 lat z eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty wykorzystania piłek edukacyjnych eduball” (23.05.2017)
- fotoreportaż z konferencji

 

10 lat z "edubalem" – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych "eduball" -23.05.2012 r.
-  
fotoreportaż z konferencji

Krótka historia "edubali"

Piłki edukacyjne "edubal" powstały w 2001 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Twórcami "edubali" byli pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych AWF we Wrocławiu: Zbigniew Naglak, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa oraz producent piłek – Marek Nowicki (Rokita, Rzepa 2002). Zostały one opatentowane (wzór przemysłowy z dnia 25.09.2002 r. Nr WP – 1797). Piłki edukacyjne "edubal" spotkały się z pozytywnym przyjęciem i akceptacją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zestaw piłek edukacyjnych "edubal" został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego i przeznaczony do kształcenia ogólnego i kształcenia zintegrowanego na poziomie szkoły podstawowej (nr zlecenia 1566/2003 – na podstawie rozporządzenia MENiS – Dz.U. z 2002 r. nr 69, poz. 635). Piłki edukacyjne uzyskały także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (posiedzenie z dnia 25.11.2003 r., biuletyn nr 2552/IV). W 2004 roku uzyskano finansowanie trzyletnich badań nt.: Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych "edubal" (tzw. grant KBN o numerze 2 P05D 058 26). Od roku akademickiego 2010/2011 A.Rokita i I.Cichy realizują zajęcia z przedmiotu (Educational Balls "Edubal") w wymiarze 30 godzin dla studentów Deutsche Sporthochschule w Koln (Niemcy). Współtwórca (Rokita A., Rzepa T., Nowicki M.) wzoru przemysłowego zestawu piłek edukacyjnych nr PL 5260, (nr zgłoszenia 1797). Doprowadził do sprzedaży licencji (Licence Agreement) firmie z USA na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości – BRAINball (w ramach komercjalizacji wyników badań). Piłki edukacyjne BRAINball / d. EDUball / d. edubal sprzedawane są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki wraz z materiałami dydaktycznymi (Know-how) tłumaczonymi na język angielski - książka „Learnig by playing. 100 games and exercises of BRAINballs” Wrocław 2018, University School of Physical Education in Wroclaw. Zespół pod kierunkiem Prof. A. Rokity, w składzie T. Rzepa, I. Cichy i M. Nowicki, został uhonorowany Zespołową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne związane z innowacją pedagogiczną EDUball, 2016 r. oraz Zespołową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność wdrożeniową, związaną ze sprzedażą licencji na dystrybucję piłek edukacyjnych „BRAINball” amerykańskiej firmie PALOS SPORTS – 2019.

Aktualnie zespół edubal / EDUBall / BRAINball, który rozwija ideę wykorzystania piłek edukacyjnych w edukacji szkolenj stanowią pracownicy Zakładu Zespołowych Gier Sportowych: Prof. Andrzej Rokita, dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak.

 

 

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć filmy dotyczące między innymi wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" zapraszamy na stronę:

http://www.youtube.com/

Do pobrania

GRY I ZABAWY Z EDUBALLAMI 
- wersja polska
EDUBALL GAMES AND SPORTS
- wersja angielska
   

 

Prezentacja z wystąpienia dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF
na II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej
„15 lat z eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty wykorzystania piłek edukacyjnych eduball” - pobierz

Publikacje