Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Wydawnictwo AWF

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 1985 roku realizuje podstawowe zadania związane z publikowaniem, upowszechnianiem i promocją wyników badań pracowników Uczelni w postaci monografii, czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych do studentów. Zakres tematyczny prac obejmuje wszystkie aspekty nauk kultury fizycznej – od humanistycznych po przyrodnicze i medyczne.
Najstarszą serię Wydawnictwa tworzą ukazujące się od blisko 40 lat Studia i Monografie AWF we Wrocławiu. Każda z zamieszczonych w niej publikacji jest podsumowaniem studiów i badań prowadzonych w AWF.
Bardzo ważne miejsce w działalności edytorskiej Uczelni zajmują periodyki. Uczelnia jest wydawcą trzech punktowanych czasopism naukowych podejmujących tematy z różnych dziedzin i dyscyplin związanych z kulturą fizyczną, sportem, turystyką i rehabilitacją:

Human Movement (kwartalnik anglojęzyczny)

Physiotherapy Quarterly (kwartalnik anglojęzyczny)

Rozpraw Naukowych AWF we Wrocławiu (kwartalnik wydawany w języku polskim)


Wydawnictwo AWF we Wrocławiu należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

 

 

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015

loga.jpg

 

prawolubni.jpg   Wydawnictwo AWF we Wrocławiu wspólnie z Polską Izbą Książki zaprasza do udziału w akcji: Szanujmy prawo własności intelektualnej

więcej na www.legalnakultura.pl

 

Informacje kontaktowe

Biblioteka Główna, pok. 29,
51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98

Kierownictwo

dr inż. Sławomir Winiarski - Adiunkt w Zakładzie Biomechaniki
Dyrektor Wydawnictwa AWF Wrocław

Dziedziny zainteresowania: Biomechanika (zwłaszcza Biomechanika Kliniczna i Sportu), Fizyka Sportu, Analiza ruchu człowieka, Bioinżynieria, Biocybernetyka.

Konsultacje na stronie: www.winiarski.awf.wroc.pl   

pok.3/24 bud.P5

Pracownicy

Krystyna Guz - operator kserokopiarki
Biblioteka Główna, pok. 29, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98
mgr Dominika Niedźwiedź - specjalista ds. wydawnictw
Biblioteka Główna, pok. 29, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98