Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Wydawnictwo AWF | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wydawnictwo AWF

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 1985 roku realizuje podstawowe zadania związane z publikowaniem i upowszechnianiem wyników badań pracowników Uczelni w postaci monografii (seria Studia i Monografie AWF we Wrocławiu), czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych do studentów. Zakres tematyczny prac obejmuje wszystkie aspekty nauk o kulturze fizycznej – od humanistycznych po przyrodnicze i medyczne. Wydawnictwo należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Wydawnictwo AWF zostało umieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW (80 pkt).

Bardzo ważne miejsce w działalności edytorskiej Uczelni zajmują periodyki. Uczelnia jest wydawcą trzech punktowanych czasopism naukowych podejmujących tematy z różnych dziedzin i dyscyplin związanych z kulturą fizyczną, sportem, turystyką i rehabilitacją:
Human Movement
Physiotherapy Quarterly
Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Nowości wydawnicze

Studia i Monografie AWF

Podręczniki, skrypty, inne

Sprzedaż publikacji


Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015


loga.jpg

 

prawolubni.jpg   Wydawnictwo AWF we Wrocławiu wspólnie z Polską Izbą Książki zaprasza do udziału w akcji:
Szanujmy prawo własności intelektualnej

więcej na www.legalnakultura.pl

 

Informacje kontaktowe

Biblioteka Główna, pok. 30, 31, 32A,
51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98