Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Senat

Informacje kontaktowe

 

Działalność

Skład Senatu kadencję 2020 - 2024

Rektor:

1.   Prof. dr hab. Andrzej ROKITA

Prorektorzy:

2.   prof. dr hab. Małgorzata SŁOWIŃSKA-LISOWSKA,   

3.   dr hab. Ryszard BARTOSZEWICZ, prof. AWF,           

4.   dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA,                       

5.   dr Ireneusz CICHY
                                           

Dziekani:                                                             

6.   prof. dr hab.  Anna SKRZEK, 

7.   dr hab. Tadeusz STEFANIAK, prof. AWF

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

8.   dr hab. Czesław GIEMZA, prof. AWF,        

9.   dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. AWF,      

10. dr hab. Jarosław DOMARADZKI, prof. AWF,  

11. dr hab. Jarosław MARUSIAK, prof. AWF,      

12. dr hab. Marek KONEFAŁ, prof. AWF,            

13. dr hab. Jadwiga PIETRASZEWSKA, prof. AWF,        

14. dr hab. Adam KAWCZYŃSKI, prof. AWF,    

15. dr hab. Bogdan PIETRASZEWSKI, prof. AWF,    

16. dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA, prof. AWF,  

17. dr hab. Tomasz SIPKO, prof. AWF,    

18. dr hab. Mariusz SOŁTYSIK, prof. AWF, 

19. dr hab. Jacek STODÓŁKA, prof. AWF,

20. dr hab. Marta WIECZOREK, prof. AWF
         

Pozostali nauczyciele akademiccy:

21. dr Dagmara CHAMELA-BILIŃSKA,                           

22. dr Piotr KUNYSZ,                                                       

23.  dr Aneta STOSIK-SOŁTYK ,                                      

24.  dr Tomasz SEWERYNIAK,                                      

25.  dr Dorota WÓJTOWICZ
                              

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

26.  mgr Dorota DANKIEWICZ-PĘZIOŁ,                          

27.  mgr inż. Janusz GACZKOWSKI
                        

Studenci i doktoranci:

28. mgr Katarzyna OLSZEWSKA,                                 

29.  Kamila JAJE,                                                          

30.  Maja MALCZYSZYN,                                                 

31.  Natalia OSMÓLSKA,                                                  

32.  Weronika PRZYBYLSKA,                                         

33. Paulina ŚWIERCZYŃSKA
                         

Uczestniczą z głosem doradczym:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Małgorzata MRAZ, prof. AWF

Kanclerz Uczelni
mgr Adam ROCZEK

Przewodniczący Rady Uczelni 
mgr Marcin PRZYCHODNY

Kwestor Uczelni
mgr Zofia TARNOWSKA

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Ewa ZYSEK-NOCKOWSKA

Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
mgr Maria ZIELIŃSKA

Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
dr hab. Kazimierz WITKOWSKI 

Komisje senackie

Komisja Budżetowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
Członkowie:
dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF Wrocław
dr Jarosław Maśliński
dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF Wrocław
dr hab. Jacek Stodółka, prof. AWF Wrocław
dr Dorota Wójtowicz
Ewa Bolczak
Katarzyna Mroczkowska

Komisja Jakości Kształcenia Akademii

Przewodniczący: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
dr hab. Marek Rejman, prof. AWF Wrocław
dr hab. Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr hab. Alicja Dziuba-Słonina, prof. AWF Wrocław
mgr Paulina Okrzymowska
Katarzyna Mroczkowska

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław
dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
Katarzyna Mroczkowska

Komitet Wydawniczy

Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir Winiarski , prof. AWF Wrocław
Członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
prof. dr hab. Gabriel Łasiński
prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF Wrocław
dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Sipko. prof. AWF Wrocław
mgr Beata Irzykowska – sekretarz

Komisja ds. Studenckich, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Bartosz Bolach, prof. AWF Wrocław
dr Piotr Zarzycki
Katarzyna Mroczkowska
Filip Kopaczewski

Komisja Historii Akademii

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF
Członkowie:
dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Romanowska-Tołłoczko Anna, prof. AWF Wrocław
dr Regina Kumala
dr Andrzej Nowak
dr Rafał Szubert

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
Katarzyna Mroczkowska,
Weronika Przybylska
Paulina Świerczyńska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Przewodniczący: dr hab. Jarosław Fugiel, prof. AWF Wrocław
Członkowie: dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
Katarzyna Włodarczyk
Monika Dawiskiba
Maja Malczyszyn

Komisja Nauki

Przewodniczący: dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
prof. dr hab. Jan Chmura
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF Wrocław
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Mazur-Brzyska
Członkowie:
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF Wrocław
dr Tomasz Seweryniak
inż. Andrzej Raszowski
Elżbieta Jodłowska
Maja Malczyszyn

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
Członkowie: prof. dr hab. Anna Jaskólska
dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
dr hab. Agnieszka Szpala, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF Wrocław

Komisja ds. Odznaczeń

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF Wrocław
Członkowie: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Sobiech
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr Małgorzata Kałwa
mgr Maria Zielińska

Komisja ds. Dydaktyki

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Członkowie:
prof. dr hab. Gabriel Łasiński
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF Wrocław
dr hab. Czesław Giemza prof. AWF Wrocław
dr Dagmara Chamela-Bilińska
dr Piotr Kunysz
mgr Natalia Danek
Katarzyna Mroczkowska
Paulina Świerczyńska

Rada Biblioteczna

prof. dr hab. Zofia Ignasiak
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Stanisław Czyż, prof. AWF Wrocław
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław
mgr Ewa Zysek-Nockowska
mgr Aleksandra Kowulak
Maja Malczyszyn

Komisja Nagród

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław
Członkowie: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
prof. dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
dr Ireneusz Cichy
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
mgr Maria Zielińska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Joanna Szczepańska–Gieracha, prof. AWF Wrocław
Członkowie: dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. AWF Wrocław
mgr Natalia Danek
mgr Aleksandra Kowulak
mgr Amadeusz Bartoszek

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr Łukasz Pawik
Członkowie:
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław
mgr Anna Serweta
mgr Paulina Okrzymowska
mgr Paweł Kozłowski