Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Ryszard Błacha,

dr Ryszard Błacha,
Stanowisko: Prodziekan ds Nauczania
Ryszard Błacha,

Urodził się 31 sierpnia 1958 roku w Miliczu. Tam ukończył szkołę podstawową i zdał egzamin maturalny. Po skończeniu studiów w 1982 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podjął pracę jako magister rehabilitacji w jednej z wrocławskich przychodni lekarskich. Następnie przez 11 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 we Wrocławiu. Od 1994 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2001 r. pełni funkcję kierownika Zespołu Sportu i Rekreacji Wodnej w Katedrze Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Wydziału Wychowania Fizycznego i odpowiada za szkolenie w zakresie sportów wodnych. Od 2001 roku do 2011 zajmował się  organizacją oraz pełnił funkcje kierownika na obozach letnich w Olejnicy (jako pełnomocnik dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego do spraw obozów letnich). W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, broniąc pracy doktorskiej pt. „Zmiany zdolności różnicowania kinestetycznego pod wpływem uprawiania żeglarstwa”. Specjalizuje się w naukach biologicznych w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego oraz w dziedzinie rekreacji i turystyki  w zakresie sportów wodnych. Jego dorobek publikacyjny wiąże się z badaniami dotyczącymi czucia głębokiego (proprioceptywnego) oraz zagadnieniami związanymi z turystyką i rekreacją w zakresie aktywności ruchowej realizowanej w okresie letnim. Do roku 2011 opublikował 49 pozycji. Jednocześnie prowadził działalność innowacyjną związaną z opracowaniem urządzenia badawczego do badań czucia głębokiego. Po uzyskaniu doktoratu kontynuował badania w zakresie czucia proprioceptywnego pod opieką naukową prof. dr. hab. Marka Zatonia. W wyniku prac badawczych opracował urządzenie i metodę do mierzenia powtarzalności generowanej siły w kończynach górnych i dolnych, które w 2007 r. wraz z wnioskiem przekazał do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, by w 2009 r. uzyskać patent pod nazwą: „Sposób pomiaru siły nacisku kończyn człowieka i urządzenie do pomiaru siły nacisku kończyn człowieka”. Niedawno ukończył pisać monografię habilitacyjną, która została złożona do druku w Wydawnictwie AWF Wrocław. Od 35 lat prowadzi działalność w żeglarstwa jachtowym.

Pod koniec lat osiemdziesiątych był wicekomandorem ds. technicznych, a w latach 1990 -1994 roku kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego Jacht-Klubu AZS we Wrocławiu. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcję wiceprezesa ds. wyszkolenia instruktorskiego w Polskim Związku Żeglarskim.

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa „Hals” oraz delegatem Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na sejmik PZŻ. Zajmuje się organizacją kursów na stopnie żeglarskie i instruktorskie w Polsce. Posiada następujące uprawnienia żeglarskie: patent kapitana jachtowego, kapitana motorowodnego, instruktora wykładowcy PZŻ, instruktora żeglarstwa PZŻ, instruktora żeglarstwa motorowodnego oraz jest trenerem żeglarstwa. Otrzymał m.in. następujące odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Zasłużonego dla Żeglarstwa Dolnośląskiego oraz Medal 50-lecia Wrocławskiego OZŻ. (ak)