Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rada Wydziału Fizjoterapii

Działalność

Skład Rady Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
na kadencję 2020 - 2024 

 

Prof. dr hab. Anna SKRZEK – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan

Dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA, prof. Uczelni - Prodziekan

Dr Dorota  WÓJTOWICZ - Prodziekan

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr DZIĘGIEL

Prof. dr hab. inż. Felicja FINK-LWOW

Prof. dr hab. Anna JASKÓLSKA

Prof. dr hab. Artur  JASKÓLSKI

Prof. dr hab. Michał  KUCZYŃSKI

Prof. dr hab. Jarosław MARUSIAK

Prof. dr hab. Krzysztof A. SOBIECH

Prof. dr hab. Marek  WOŹNIEWSKI

Dr hab. Waldemar ANDRZEJEWSKI, prof. Uczelni

Dr hab. Ewa  DEMCZUK-WŁODARCZYK, prof. Uczelni

Dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. Uczelni

Dr hab. Krzysztof KASSOLIK, prof. Uczelni

Dr hab. Iwona MALICKA, prof. Uczelni

Dr hab. Bożena OSTROWSKA, prof. Uczelni

Dr hab. Tomasz SIPKO, prof. Uczelni

Dr Dagmara CHAMELA-BILIŃSKA

Dr Łukasz PAWIK

Dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA

 

Studenci:

Kamila JAJE

Jakub JĘDRZYCHOWSKI

Maciej ZAGROBELNY

 

Osoby zaproszone z głosem doradczym

Dr hab. Małgorzata  MRAZ, prof. Uczelni - Kierownik Szkoły Doktorskiej