Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym

Działalność

W Pracowni Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym wykonywane są badania:

 • z zakresu komunikacji w relacji nauczyciel – uczeń,
 • optymalizacji metod uczenia się - nauczania motorycznego w odmiennym środowisku,
 •  w zakresie fizjologicznych i biomechanicznych  kryteriów nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym,
 • reakcji ruchowych człowieka w wodzie.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • kamery cyfrowe SONY,
 • SIMI- system analizy ruchu,
 • FUTREX aparat do pomiaru składu ciała,
 • Ergometr pływacki  SWIM-ERGO,
 • analizator czucia kinestetycznego,
 • platforma tensometryczna do badania siły odbicia w skoku do wody,
 • oscyloskop,
 • dynamometry.