Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska,

prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska,
Stanowisko: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Małgorzata Słowińska-Lisowska,

Jest absolwentką XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydziału Technologii Żywności. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Zakładzie Biochemii. W roku 1990 uzyskałam stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1991-1992 przebywała na stażu naukowym na Uniwersytecie Kentucky, Wydział Toksykologii, Lexington, USA oraz w Kampamii Immunodiagnostycznej, Serex, Inc., Maywood, USA. Odbyła też staż na Uniwersytecie Potchestroomse, na Wydziale Biokinetyki, Rekreacji i Sportu w Republice Południowej Afryki.

Stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku, a tytuł profesora w 2011 roku.   

Obszar jej zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji oraz dwóch podręczników akademickich. Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Prace jej autorstwa były ponad 100 razy cytowane w piśmiennictwie światowym.

Jest członkiem: komitetu redakcyjnego czasopisma posiadającego IF (Journal of Human Kinetics). Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,European College of Sport Science (ECSS) oraz International Society of Exercise and Immunology (ISEI).

W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 2013 pełnię funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie. Natomiast od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Od 2013 roku jest też kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie.
Przez wiele lat współpracowała ze sportem wyczynowym, między innymi w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, piłka koszykowa, siatkowa oraz nożna.
Interesuję się muzyką jazzową oraz turystyką górską.