Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Kwestor - Z-ca Kanclerza

Informacje kontaktowe

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa

Działalność

  • Rozliczenia finansowo-księgowe Uczelni z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i studentami.
  • Sprawozdawczość finansowa,
  • Planowanie,
  • Zestawienia o przychodach i kosztach na potrzeby jednostek wewnętrznych Uczelni.
  • Rozliczanie podatku VAT.

 

Konto bankowe Uczelni: Bank Pekao S.A. o/Wrocław, 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
NIP: 896-00-07-519
REGON: 000327860
Numer rodzaju prowadzonej działalności: EKD-8030, PKD-8542B

Kasa czynna w każdy drugi dzień tygodnia w godzinach 9-13.00

UWAGA:

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 Dział Księgowości nie pracuje, wszelkie dokumenty prosimy zostawiać w Dziale Kadr.

Z-ca Kwestora
mgr Zofia Tarnowska