Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Krzysztof Pezdek prof. AWF

dr hab. Krzysztof Pezdek
prof. AWF
Stanowisko: profesor AWF
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją
Pokój
Pawilon P4 pokój 2/54

KONSULTACJE (w formie zdalnej)

wtorek: 11.00 - 12.30

środa: 10.00 - 11.30

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją

Członek Zespołu ds. Etyki przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Zainteresowania badawcze: humanistyczne i społeczne zagadnienia kultury fizycznej, sportu, niepełnosprawności. Wartości i zasady etyczne zawodów medycznych.

Udział w debacie: Human Rights and Disability podczas XVII Kongresu Socjologicznego, Wrocław 14.09.2019.
DOI 10.4467/2543408XZOP.19.011.11594

Wybrane publikacje:

 • Pezdek K., Michaluk T., Dobrowolski R. (2020) Habermas and the Therapeutic Function of Language. Nursing Philosophy, DOI: 10.1111/nup.12290.
 • Pezdek K. (2018) Considering values in the sport experiences of wheelchair basketball players. Human Movement, 19 (1), 10-19.
  Pezdek K., Doliński W. (2017) Jürgen Habermas and the dilemmas of experience of disability. Nursing Philosophy, DOI: 10.1111/nup.12171.
 • Pezdek K., Rasiński L. (2017) Between exclusion and emancipation: Foucault’s ethics and disability. Nursing Philosophy, DOI: 10.1111/nup.12131.
  Pezdek K. (2016) Osoby z niepełnosprawnością a etyka troski Michela Foucaulta. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja , 74 (2), 67-75.
 • Pezdek K. (2016) Biomedyczny i społeczny model niepełnosprawności w perspektywie filozoficznej. Kultura i Społeczeństwo, 3, 3-11.
 • Pezdek K., Michaluk T. (2016) The functioning of the Polish Football Association from the perspective of Michel Foucault’s conception of exclusion, Soccer and Society, 17 (4), 450-463.
 • Michaluk T., Pezdek K. (2016) Aleatoryczność performatywnych i kontestujących wydarzeń sportowych, Studia Kulturoznawcze, 10 (2), 127-136.
 • Pezdek K. (2015) Etyka zawodowa fizjoterapeuty: pomiędzy sprawiedliwością a troską. Fizjoterapia Polska, 15 (2), 92-99.
 • Michaluk T., Pezdek K. (2015) UEFA EURO 2012™ in the Polish Sociopolitical Narration, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 68 (1), 14-22.
 • Pezdek K. (2012) Ontologiczne i aksjologiczne kryteria organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością w filozofii Jurgena Habermasa. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 15 (4), 59-71.
 • Pezdek K. (2012) Physical education as a medium of communicating moral values, Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 48 (1), 126-133.
 • Pezdek K., Doliński W. (2012) Koszykarze poruszający się na wózkach. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 91-104.
 • Pezdek K. (2012) Physical Education and the Problem of Ethical Education of Schoolchildren. [W:] I. Jirásek, J. Kosiewicz, D. N. Roberson (eds.) Sport and Physical Culture in the mirror of the social sciences. Palacky University: Olomouc, 42-47.
 • Pezdek K. (2011) The body as a value in the axiology of disabled people. Human Movement, 12 (3), 284-290.
 • Pezdek K. (2011) Edukacja etyczna a problem badania wartości moralnych wśród młodzieży polskiej, Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 5-13.
 • Pezdek K. (2010) Odpowiedzialność jako wartość w pracy fizjoterapeuty. Fizjoterapia, 18 (1), 72-76.
 • Pezdek K., Doliński W. (2010) Teoretyczne i metodologiczne aspekty systemów wartości osób z niepełnosprawnością. Fizjoterapia, 18 (4), 60-67.