Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Jarosław Fugiel prof. AWF

dr hab. Jarosław Fugiel
prof. AWF
Stanowisko: profesor Uczelni
Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiej Karty Naukowca
Pokój
Pawilon P2, pok. 147
Jarosław Fugiel

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Rehabilitacja Ruchowa.  W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, następnie w roku 2015 tytuł doktora habilitowanego. W 2019 roku został Profesorem Uczelni. Instruktor Sportu – specjalność lekkoatletyka, absolwent Podyplomowych Studiów Pedagogicznych.

Od 1991 roku pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:

 • w latach 1991-2000 – Asystent w Zakładzie Anatomii,
 • w latach 2000-2005 – Adiunkt w Zakładzie Anatomii Człowieka w Katedrze Anatomii,
 • w latach 2005-2012 – Adiunkt w Zakładzie Antropomotoryki,
 • w latach 2012-2016 – Kierownik Pracowni Badań Biokinetyki Katedry Biostruktury,
 • w latach 2016-2020 – Kierownik Zakładu Antropokinetyki w Katedrze Biostruktury,
 • od 2020 roku Profesor Uczelni w Zakładzie Biostruktury.

Funkcje i działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pełniona na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:

 • Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiej Karty Naukowca.
 • Koordynator Zespołu ds. Wdrożenia Zasad Karty i Kodeksu w AWF we Wrocławiu (01.03.2019 Uczelnia otrzymała certyfikat Komisji Europejskiej LOGO HR),
 • Członek Zespołu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw projektów w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”,
 • Kierownik Grantu NCBiR, projekt naukowo-dydaktyczny pt. „Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie”,
 • Główny Koordynator Grantu MNiSW projekt dydaktyczny pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,
 • Pełnomocnik Rektora ds. konkursu prac magisterskich „Wrocławska Magnolia”,
 • Przewodniczący Komisji Dydaktyki Wydziału Wychowania Fizycznego w latach 2016-2020,
 • Przewodniczący Komisji Jakości Kształcenia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w kadencji 2020-2024,
 • Członek Senackiej Komisji Jakości Kształcenia w latach 2016-2020,
 • Organizator i wykonawca badań dotyczących oceny kondycji biologicznej dzieci i młodzieży oraz populacji osób starszych.

Współpraca naukowo-organizacyjna z:

 • Fundacjami:
  • na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego,
  • Wspierajmy Seniorów,
  • Kolorowe Dni.
 • Organizacjami dla seniorów:
  • Wrocławskim Centrum Seniora,
  • Klubami Seniora (Ołtaszyn, Oporów, Magnolia),
  • Uniwersytetami Trzeciego Wieku.
 • Urzędami:
  • Dolnośląski Urząd Marszałkowski,
  • Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miasta Wrocławia.
 • Klubami Sportowymi:
  • Klub sportowy AZS AWF Wrocław,
  • Klub sportowy Ołtaszyn Wrocław.
 • Szkołami Podstawowymi we Wrocławiu:
  • SP nr 36,
  • ZS nr 45,
  • Szermierczą SP nr 85,
  • SP nr 91.

Wyróżnienia i nagrody:

 • 2003 – nagroda Rektora I stopnia (zespołowa) za działalność naukową i dydaktyczną,
 • 2008 – nagroda Rektora II stopnia (zespołowa) za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej,
 • 2009 – nagroda Rektora II stopnia (zespołowa) za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej,
 • 2011 – nagroda Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego za II miejsce w rankingu efektywności naukowej adiunktów Wydziału Wychowania Fizycznego za lata 2009-2011,
 • 2013 – Ocena wyróżniająca przyznana przez Wydziałową Komisję Oceniającą za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną za lata 2009-2012,
 • 2015 – Ocena wyróżniająca przyznana przez Wydziałową Komisję Oceniającą za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną za lata 2013-2015,
 • 2015 – indywidualna nagroda naukowa Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.