Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Dorota Wójtowicz,

dr Dorota Wójtowicz,
Stanowisko: Prodziekan ds Studenckich
Pokój
2/28, 2/63
Dorota Wójtowicz,

W 1994 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu na kierunku Rehabilitacji Ruchowej uzyskując dyplom z wyróżnieniem magistra rehabilitacji ruchowej. W 2002  roku uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2012 zdobyła uprawnienia nauczyciela terapii zajęciowej (projekt ENOTE).

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1994 roku w Zakładzie Pediatrii Społecznej i Rehabilitacji Dzieci w Instytucie  Rehabilitacji AWF we Wrocławiu pracując na stanowisku asystenta, od 2003 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii.

Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych (polskich i zagranicznych). Działalność naukowa koncentruje się wokół problemów badawczych dotyczących: diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii w pediatrii; schorzeń neurologicznych dzieci; metod rehabilitacji leczniczej; obiektywizacji metod oceny motoryki spontanicznej niemowląt i dzieci; terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pediatrii.

Wypromowała 57 magistrów fizjoterapii

Warsztat naukowo- badawczy  doskonaliła poprzez udział w stażach: w Przyklinicznej Poradni Pediatrii Społecznej w I Katedrze Pediatrii i Klinice Alergologii oraz Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 1994/95;  w Palacký University - Katedra Telesne Kultury i Katedra Fizjoterapii w Ołomuńcu – 1996; w Deutsche Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation e.v. im Kinderzentrum München 1998/99; w Greckiej Demokracji, Drugi Okręgowy System Zdrowia Centralnej Macedonii w Szpitalu im.Papanikolou- Oddział Fizjoterapii; Hogeschool van Amsterdam, Holandia - 2010; w Kula Lumpur, Malezja – Malaysia Training Center, Amirs Gym 2014 and w Singapore - Center for Children 2014.

Ukończyła wiele kursów podyplomowych  w zakresie diagnostyki i terapii dzieci.

Posiada duże doświadczenie praktyczne – jako fizjoterapeuta, zdobyte w: Przyklinicznej Poradni Zaburzeń Rozwojowych Dzieci I Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej, w Przychodni Fundacji „Promyk Słońca” i „LuxMed”.

Pełniła wiele funkcji organizacyjnych, uczelnianych i wydziałowych, między innym: członka, sekretarza, zastępcy kierownika Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, opiekuna studentów, członka: Wydziałowej Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Egzaminu Praktycznego,  Podkomisji Oceny Wyników Egzaminu Teoretycznego,  senackiej Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Administracji, Wydziałowej  Komisji ds. Jakości Kształcenia, członka i przewodniczącej Komisji Egzaminu Dyplomowego Licencjackiego, członka Komitetu Organizacyjnego VIII Międzynarodowych Dni Fizjoterapii. W latach 2006 – 2012 była członkiem Senatu a od 2013 do 2016 r.- członkiem Rady Wydziału Fizjoterapii.

W ramach działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej współpracuje z środowiskiem wrocławskim: z Uniwersytetem Medycznym, z Dolnośląską Szkołą Wyższą, z Wyższą Szkołą Zarządzania „Copernicus”, z Fundacją „Promyk Słońca” i „Ostoja”, z ZOL w Jaszkotlu – prowadząc szkolenia, warsztaty i wykłady w ramach studiów podyplomowych, sympozjów i konferencji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkiem  zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Neurokinezjologicznego  Vaclava Vojty oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty. Jest członekiem Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz  Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca” oraz sekretarzem Komisji Konkursowej przyznającej nagrody naukowe Fundacji Promyk Słońca.