Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Centrum Historii Uczelni

Informacje kontaktowe

52-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Pawilon P-2

Działalność

Centrum Historii Uczelni
powołanie i zakres działalności

 

Decyzjami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r. oraz 25 października 2002 r. powołane zostały:

Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF

Założycielem i głównym organizatorem Centrum był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był On również pierwszym przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni.

Po śmierci Profesora funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF, dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF, a obecnie dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF. Etatowymi pracownikami administracyjnymi, od początku istnienia Centrum, są: Elżbieta Radziwon oraz Henryk Nawara.

Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istotnym wydarzeniom naszej Uczelni.

Na bieżąco Centrum m.in. gromadzi i zabezpiecza wszelkie dokumentacje źródłowe, eksponaty i inne dokumenty o wartościach historycznych, a także fotografie i materiały dotyczące powstania, rozwoju i działalności Uczelni.

Od 2009 roku wydajemy Zeszyty Historyczne (rocznik) poświęcone zasłużonym postaciom Szkoły, bądź istotnym wydarzeniom (m.in. 70.leciu Uczelni, 2016). Rokrocznie organizujemy też okolicznościowe wystawy fotograficzne.

Centrum posiada w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności Uczelni, zbiór ponad 20 tys. fotografii (historycznych i aktualnych), kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi postaciami Szkoły (głównie w zapisie magnetowidowym).

 

Komisji Historii Akademii:

Przewodniczący:

  • dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF Wrocław

Członkowie: 

  • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław
  • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
  • dr hab. Romanowska – Tołłoczko Anna, prof. AWF Wrocław
  • dr Regina Kumala
  • dr Andrzej Nowak
  • dr Rafał Szubert