Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Aneta Stosik,

dr Aneta Stosik,
Stanowisko: Prodziekan ds. Nauczania
Aneta Stosik,

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalności Menedżer Sportu. W 1996 r. uzyskała dyplom magistra z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Ukończyła również  Podyplomowe Studia Menedżera Sportu na wrocławskiej AWF. Od 1996 roku pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, na Wydziale Wychowania Fizycznego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu uzyskała w 2003 r. na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta. Od 2004 jest pracownikiem Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie (wcześniej Katedry Nauk o Sporcie).

Równolegle zdobywa doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w sektorze MŚP na terenie Wrocławia. Pełniła także funkcję co-trenera w firmach szkoleniowych, w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych.

W obszarze dydaktyki prowadzi przedmioty związane z zarządzaniem na wszystkich kierunkach studiów AWF we Wrocławiu oraz na Podyplomowych Studiach Trenerskich i Menedżerów Sportu. Jest pomysłodawcą praktyk specjalistycznych dla studentów specjalności Menedżer Sportu i Rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego. Swoje doświadczenia dydaktyczne zdobywała również w Stanach Zjednoczonych na University of Chicago Graduate School of Business oraz na Loyola University of Chicago podczas pobytu studyjnego w 2006 roku

Jej dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 70 prac z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania w sporcie i rekreacji, jak również współpracy i współdziałania międzyorganizacyjnego.

Jest członkiem wielu Komisji Wydziałowych i Uczelnianych. Wielokrotnie otrzymywała  nagrodę JM Rektora AWF za działalność organizacyjną i dydaktyczną.

Współpracuje ze środowiskiem akademickim w ramach realizacji projektów unijnych, w obszarach edukacyjnych i biznesowych.