Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uchwały

  • Uchwała nr 02/2019 z dnia 24. października 2019 r. w sprawie: zasad przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

 

  • Uchwała nr 6/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. w sprawie:  zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

 

  • Uchwała nr 5/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. w sprawie:  określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 

  • Uchwała nr 40/2019 z dnia 27. czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

  • Uchwała nr 30/2019 z dnia 31. maja 2019 r. w sprawie: zmiany zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

 

 

  • Uchwała nr 27/2019 z dnia 23. maja 2019 r. w sprawie: określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

 

  • Uchwała nr 24/2019 z dnia 23. maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu