Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Aktualności

  • Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku wyznaczyła doktorantom I roku Szkoły Doktorskiej promotorów oraz promotorów pomocniczych.

Lista zatwierdzonych promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej:

L.p. Nazwisko i imię doktoranta Promotor Promotor pomocniczy
1. Danielik Karol Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska  
2. Juszko Karolina Dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. Uczelni  
3. Karpiel Zuzanna Dr hab. Bartosz Bolach, prof. Uczelni  
4. Kozikowska Katarzyna Dr hab. Bartosz Bolach, prof. Uczelni  
5. Kozłowski Paweł Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. nadzw. Dr Dominika Zawadzka
6. Olszewska Katarzyna Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. Uczelni  
7. Pawłowska Aleksandra Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Uczelni  
8. Szymańska Olga Dr hab. Marta Wieczorek, prof. Uczelni  
9. Wójcik Aleksandra Dr hab. Stanisław Czyż  
10. Zacharko Michał Dr hab. Marek Konefał, prof. Uczelni