Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Kierunek Fizjoterapia

Fizjoterapia (Wydział Fizjoterapii)

Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. Jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Zajmuje się oceną oraz podnoszeniem jakości życia w odniesieniu do możliwości psychomotorycznych pacjenta/klienta, uwzględniając takie sfery oddziaływań jak: promowanie, prewencję, terapię - interwencję terapeutyczną, usprawnianie oraz rehabilitację. Oddziaływania te mają na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego. Obejmuje metody leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia, wg definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii, to świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

Jaki jest idealny kandydat?

Interesuje się medycyną. Lubi pracę z ludźmi. Potrafi motywować. Jest cierpliwy, empatyczny, obowiązkowy, zdyscyplinowany i uznaje zasadę, że małymi krokami można dojść do każdego celu.

 

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę posiadał kompetencje do badania funkcjonalnego pacjenta, do diagnozowania i prognozowania funkcjonalnego,  programowania postępowania terapeutycznego oraz prowadzenia odpowiedniej terapii. Fizjoterapeuci wspomagają proces leczenia osób z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa. Obejmuje: fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu oraz oddziaływanie balneoterapeutyczne. Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu specjalistycznym z diagnostyką funkcjonalną przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu  i możliwości pacjenta.  Fizjoterapeuta może pracować w placówkach medycznych, sportowych, strefach odnowy biologicznej i w wielu innych miejscach, gdzie może pełnić różne funkcje. Może  również prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną.

„Będę widział uśmiech ludzi, którym moja pomoc była niezbędna i skuteczna.”

Czego się nauczę?

Rozpoznawania dysfunkcji, planowania, przeprowadzania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Poza przedmiotami ściśle związanymi z fizjoterapią  poznam zasady komunikacji niezbędne do prawidłowego kontaktu z pacjentami, techniki emisji głosu, muzykoterapię i wiele innych.

System studiów:

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (z dnia 25.09.2015 roku), od 2017 roku rozpoczynamy kształcenie na jednolitych studiach 5-letnich magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych  w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku).

Nie prowadzimy rekrutacji na studia I stopnia 3-letnie licencjackie kierunku fizjoterapia,  ponieważ są  w trakcie wygaszania. 

W 2020 roku będziemy prowadzić ostatni nabór na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.

Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne

Szczegółowe informacje o przebiegu studiów - link do ECTS

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

 • e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
  studia stacjonarne i niestacjonarne:
  tel. 71 347 3080
  fax: (0-71) 347 3081
  i Komisji Rekrutacyjnej
  e-mail:
  rekrutacja@awf.wroc.pl
  tel. +48 71 347 3000
 • Adres Wydziału Fizjoterapii
  Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
  Al. I.J. Paderewskiego 35
  51 – 612 Wrocław