Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Rekrutacja 2018/2019

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

Lista_osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii

Lista_osób_nieprzyjętych na I rok studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii

Lista_rankingowa_kandydatów na I rok studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii

 

 

 

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Fizjoterapii, rok akademicki 2018/2019:

 

Egzaminy na studia doktoranckie - terminy:
1. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godzinie 09:00 w budynku P-2 na terenie Stadionu Olimpijskiego (al. Paderewskiego 35), w Centrum Języków Obcych AWF, pokój 158.

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września (piątek) o godzinie 09:00 w budynku P-4 na terenie Stadionu Olimpijskiego (al. Paderewskiego 35), sala 2/4.

 

 

 

Kandydatów na studia obowiązuje rejestracja elektroniczna na stronie internetowej:  
https://omnis.awf.wroc.pl/recruit/register

- Rejestracja elektroniczna czynna od 1 czerwca 2018r.

- Termin składania dokumentów :
od 1 czerwca do 13 września 2018 r. 
(obowiązuje data wpływu dokumentów do sekretariatu, a nie data nadania)

- Postępowanie kwalifikacyjne:
Egzamin językowy - 17 września (poniedziałek)
Rozmowa kwalifikacyjna - 21 września (piątek) 

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie 2018-2019

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Oświadczenie_opiekuna_naukowego

 

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018:

Lista_osób_przyjętych_na_studia_doktoranckie

Lista_rankingowa

 

 

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie
rok akademicki 2017/2018:

Rejestracja elektroniczna:   Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów w portalu rekrutacyjnym, który znajduje się na stronie głównej AWF w zakładce eRekrutacja – https://omnis.awf.wroc.pl/auth/login . W zakładce wyboru kierunku należy wybrać studia doktoranckie Wydziału Fizjoterapii. 

Kandydaci, po pozytywnej weryfikzacji złozonych dokumentów, przystępują do dwóch egzaminów:

1. Egzamin z języka angielskiego.

2. Rozmowa kwalifikacyjna 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jest to suma trzech ocen komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 30 pkt.) w rozmowie kwalifikacyjnej oraz ocena z egzaminu językowego (maksymalnie 10 pkt.).
W przypadku powtarzającej się liczby punktów u dwóch lub więcej kandydatów, w celu ustalenia listy rankingowej brana jest pod uwagę średnia ocen z przebiegu studiów drugiego stopnia.
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dokumentację złożoną przez kandydata i zapoznaje się z przebiegiem egzaminu z języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

DRUKI rekrutacyjne do pobrania:

Pozostałe druki (skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie) generowane są podczas rejestracji elektronicznej.
 
Lista placówek medycznych, w których kandydaci na studia mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie: