Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wyniki rekrutacji 2021/2022 z 13 lipca 2021 r.

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani w dniach 14 - 17 lipca składają komplet dokumentów:

 1. Kwestionariusz,
 2. Zaświadczenie lekarskie,
 3. Oryginały dokumentów i ich KOPIE potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, matura),
 4. Ewentualne dokumenty potwierdzające punkty dodatkowe.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub przesyłką pocztową/kurierską na adres:


Komisja Rekrutacyjna AWF Wrocław budynek P4
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław 


Listy osób wstępnie zakwalifikowanych oraz rezerwowe z dnia 13.07.2021 r.

Fizjoterapia:

Kosmetologia:

Terapia Zajęciowa

Wychowanie Fizyczne

Turystyka i Rekreacja

Sport

 

Braki formalne

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 13 lipca 2021 r.: przedłużona zostaje rejestracja do dnia 20.07.2021 r. na poniższe kierunki: 

 • Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie niestacjonarne w systemie ciagłym (pon-pt)
 • Terapia zajęciowa (studia I stopnia, tryb stacjonarny)
 • Kosmetologia  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny ciągły oraz niestacjonarny zaoczny)
 • Sport  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)
 • Wychowanie Fizyczne (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)
 • Turystyka i Rekreacja  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)


Nie zostanie uruchomiony kierunek:

 • Terapia zajęciowa I stopnia w trybie niestacjonarnym ciągłym.