Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wyniki rekrutacji

Lista osób przyjętych na podstawie odwołania w dniu 12.10.2020 r.

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 9.10.2020 r.

Lista osób przyjętych w przedłużonej rekrutacji na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia kierunku Sport specjalność Trenerska
Lista osób przyjętych w przedłużonej rekrutacji na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne
Lista osób przyjętych z list rezerwowych oraz na podstawie odwołania


Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 7.10.2020 r.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych w przedłużonej rekrutacji na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia kierunku Sport specjalność Trenerska
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych w przedłużonej rekrutacji na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych w przedłużonej rekrutacji na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne

Lista osób przyjętych z list rezerwowych oraz na podstawie odwołania

Informujemy, że decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 7.10.2020 r. kierunki:
- FIZJOTERAPIA (2-letnie studia niestacjonarne II stopnia w trybie zaocznym)
- KOSMETOLOGIA (2-letnie studia niestacjonarne II stopnia w trybie zaocznym)
- TURYSTYKA I REKREACJA (3-letnie studia niestacjonarne I stopnia w trybie zaocznym)
NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE.
Kandydaci, którzy aplikowali na te kierunki mogą składać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej do Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci na kierunki Kosmetologia oraz Turystyka i Rekreacja mogą złożyć podanie z prośbą o przyjęcie na studia stacjonarne.  

KANDYDACI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANI mają obowiązek złożyć komplet dokumentów w terminie do 8.10.2020 r. osobiście, drogą pocztową lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów). 

Osoby skłądające dokumenty osobiście mają obowiązek posiadania maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.

KOMPLET DOKUMENTÓW to:
podpisany kwestionariusz
zaświadczenie lekarskie
oryginały i kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, suplement lub zaświadczenie o średniej ze studiów I-go stopnia)
dodatkowe dokumenty potwierdzające punkty preferencyjne


Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 5.10.2020 r.

Do dnia 6 października do godziny 13:00 zostaje PRZEDŁUŻONA REJESTRACJA na kierunki:
- Wychowanie Fizyczne (3-letnie studia I stopnia w trybie STACJONARNYM)
- Turystyka i Rekreacja (3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Sport (3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Fizjoterapia (2-letnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Kosmetologia (2-letnie studia II stopnia w trybie stacjonarnym)
- Kosmetologia (2-letnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
Wychowanie Fizyczne (2-letnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)

Osoby z LIST REZERWOWYCH będą informowane telefonicznie o wolnych miejscach i możliwości składania dokumentów.

LISTY REKRUTACYJNE

Kierunek Fizjoterapia
Lista osób przyjętych I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych w III turze

Kierunek Kosmetologia
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie ciągłym w III turze
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze

Kierunek Terapia Zajęciowa
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w III turze

Kierunek Turystyka i Rekreacja
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w III turze
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze

Kierunek Wychowanie Fizyczne
Lista osób przyjętych na I rok - 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia w III turze
Lista osób przyjętych na I rok - 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze
Lista osób przyjętych na I rok - 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia w III turze

Kierunek Sport
- specjalność Menedżer Sportu
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w III turze
- specjalność Trenerska
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w III turze

Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia w III turze

 

Lista osób przyjętych z list rezerwowych oraz na podstawie odwołania

 

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 1.10.2020 r.

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 1.10.2020r:

Do dnia 6 października zostaje PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA na kierunki:
- Wychowanie Fizyczne (3-letnie studia I stopnia w trybie STACJONARNYM)
- Turystyka i Rekreacja (3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Sport (3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Fizjoterapia (2-letnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)
- Kosmetologia (2-letnie studia II stopnia w trybie stacjonarnym)
- Kosmetologia (2-letnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym)

Osoby z LIST REZERWOWYCH będą informowane o wolnych miejscach i możliwości składania dokumentów.

 

LISTY REKRUTACYJNE

Kierunek Fizjoterapia
Lista osób wstępnie zakwalifikowanychna I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych w III turze
Lista rankingowa kandydatów na I rok niestacjonarnych zaocznych 2-letnich studiów II stopnia

 

Kierunek Kosmetologia
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie ciągłym w III turze
Lista rezerwowa osób na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie ciągłym w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze
Lista rankingowa kandydatów na I rok 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia w III turze

 

Kierunek Terapia Zajęciowa
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w III turze

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok - 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok - 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok - 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia w III turze


Kierunek Sport
- specjalność Menedżer Sportu
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w III turze
- specjalność Trenerska
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w III turze

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w III turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia w III turze

Lista osób przyjętych z list rezerwowych oraz na podstawie odwołania


Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25.09.2020 r. 

Kierunek Fizjoterapia

Lista osób przyjętych z list rezerwowych na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych

Kierunek Kosmetologia

Lista osób przyjętych z list rezerwowych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Lista osób przyjętych z list rezerwowych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Sport - specjalność Trenerska

Lista osób przyjętych z list rezerwowych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Sport - specjalność Menedżer Sportu

Lista osób przyjętych z list rezerwowych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

 


Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.09.2020 r. 

Osoby z LIST REZERWOWYCH będą informowane po 15.09.2020 r. o wolnych miejscach i możliwości składania dokumentów.

Kierunek Fizjoterapia

Lista osób przyjętych na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w II turze

Kierunek Kosmetologia

Lista osób przyjętych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Lista osób przyjętych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze


Kierunek Sport

- specjalność Menedżer Sportu

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze

- specjalność Trenerska

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze

 

Lista osób przyjętych z odwołań, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną

 

Osoby skłądające dokumenty osobiście mają obowiązek posiadania maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.

KOMPLET DOKUMENTÓW to:
podpisany kwestionariusz
zaświadczenie lekarskie
oryginały i kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, suplement lub zaświadczenie o średniej ze studiów I-go stopnia)
dodatkowe dokumenty potwierdzające punkty preferencyjne

 


Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej z dnia 08.09.2020 r. 

Kierunek Fizjoterapia

Lista osób przyjętych na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w II turze 
Lista rezerwowa osób na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w II turze
Lista osób przyjętych na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych w I turze
REKRUTACJA na I rok 5-letnich jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych w trybie ciągłym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

Kierunek Kosmetologia

Lista osób przyjętych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista rezerwowa osób na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia w I turze
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie ciągłym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia w I turze
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów studiów magisterskich niestacjonarnych II stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.


Kierunek Terapia Zajęciowa

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w trybie ciągłym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

Informujemy, że decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.08.2020 r. kierunek TERAPIA ZAJĘCIOWA w trybie niestacjonarnym ciągłym NIE ZOSTANIE URUCHOMIONY. Kandydaci, którzy aplikowali na ten kierunek mogą składać podanie o zwrot opłat rekrutacyjnej do Komisji Rekrutacyjnej.

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia w I turze
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

Informujemy, że decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.08.2020 r. kierunek TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym NIE ZOSTANIE URUCHOMIONY. Kandydaci, którzy aplikowali na ten kierunek mogą składać podanie o zwrot opłat rekrutacyjnej do Komisji Rekrutacyjnej.

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Lista osób przyjętych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok - 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista rezerwowa osób na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia w I turze
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
Lista osób przyjętych na I rok - 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów magisterskich niestacjonarnych II stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.


Kierunek Sport
- specjalność Menedżer Sportu

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista rezerwowa osób na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia 
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

- specjalność Trenerska

Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w I turze
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista rezerwowa osób na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia w II turze
Lista osób przyjętych na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia 
REKRUTACJA na I rok 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia w I turze
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.
Lista osób przyjętych na I rok 2-letnich studiów magisterskich niestacjonarnych zaocznych II stopnia
REKRUTACJA na I rok 2-letnich studiów magisterskich niestacjonarnych II stopnia w trybie zaocznym JEST PRZEDŁUŻONA do dnia 30.09.2020 r.

Lista osób przyjętych z odwołań, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną


Lista kierunków, które nie zostaną uruchomione:

Terapia zajęciowa, niestacjonarne w trybie ciagłym, I stopień
Turystyka i rekreacja, niestacjonarne zaoczne, II stopień (uzupelniajace magisterskie)

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 8.09.2020 r. rekrutacja zostaje przedłużona na następujące kierunki:
Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie, niestacjornalne w trybie ciągłym)
Terapia zajęciowa (I stopień, stacjonarne)
Turystyka i rekreacja (I stopień, stacjonarne)
Wychowanie fizyczne (I stopień, niestacjornarne zaoczne)


Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.08.2020 r. rekrutacja zostaje przedłużona na następujące kierunki:
Turystyka i Rekreacja (I stopień, zaoczne)
Turystyka i Rekreacja (II stopień, stacjonarne)
Sport (I stopień, zaoczne)
Fizjoterapia (II stopień, zaoczne! Ostatnia rekrutacja)
Kosmetologia (I stopień, niestacjonarne w systemie ciągłym)
Kosmetologia (II stopień, stacjonarne)
Kosmetologia (II stopień, zaoczne)
Sport (II stopień, stacjonarne)
Sport (II stopień, zaoczne)
Wychowanie Fizyczne (II stopień, zaoczne)
Wychowanie Fizyczne (II stopień, stacjonarne)