Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wynik rekrutacji z dnia 22 lipca 2021 r.

Kierunek Fizjoterapia

Kierunek Kosmetologia

Kierunek Terapia Zajęciowa

Kierunek Sport

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Kierunek Wychowanie Fizyczne

 

Lista osób przyjętych na podstawie odwołania w dniu 22.07.2021 r. decyzją Komisji Rekrutacyjnej


Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r.: zostaje wznowiona rejestracja na poniższe kierunki do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 8:00 ->> składanie dokumentów do 28 lipca do godziny 14:00

Studia w trybie stacjonarnym:

  • Terapia zajęciowa (studia I stopnia, tryb stacjonarny)
  • Wychowanie Fizyczne  (studia I stopnia, tryb stacjonarny)
  • Turystyka i Rekreacja  (studia I stopnia, tryb stacjonarny)

Studia w trybie niestacjonarnym:

  • Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie niestacjonarne w systemie ciągłym (pon-pt)
  • Kosmetologia  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny ciągły)
  • Kosmetologia  (studia I stopnia, niestacjonarny zaoczny)
  • Sport  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)
  • Wychowanie Fizyczne  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)


UWAGA!!!

Wszyscy kandydaci rejestrujący się w dniach 22-27 lipca na powyższe kierunki są zobowiązani dostarczyć komplet papierowych dokumentów (kwestionariusz, oryginały i kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego, zaświadczenie lekarskie) do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 28 lipca do godziny 14:00  

Nie zostanie uruchomiony kierunek:

  • Turystyka i Rekreacja  (studia I stopnia, tryb niestacjonarny zaoczny)