Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Szkoła Doktorska


Rekrutacja 2020/2021 krok po kroku
załącznik
1 lipca - 31 sierpnia            Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)  TUTAJ
31 lipca - 8 września           Składanie kompletu dokumentów (po wcześniejszym uzgodnieniu rekrutacja@awf.wroc.pl)
09 - 14 września                  Wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych
14 września                          Sporządzenie listy rankingowej i wyłonienie 8 osób z największą liczbą punktów za osiągnięcia naukowe
15 września                          Egzamin ustny z języka angielskiego poprzez platformę do komunikacji zdalnej,
16 września                          Rozmowa kwalifikacyjna poprzez platformę do komunikacji zdalnej.
21 września                          Lista rankingowa.

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021
  • Kandydat powinien uzyskać zgodę nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową (druk do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2020-2021).
  • Kandydat powinien przygotować opis tematyki pracy badawczej (planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego, w postaci projektu zawierającego w szczególności: wstęp, cel, materiał badany, metody badań oraz literaturę. Kandydat ma możliwość wyboru opiekuna naukowego oraz temat badawczy.
  • Z wybranym nauczycielem akademickim można skontaktować się poprzez e-mail: imię.nazwisko@awf.wroc.pl (bez polskich znaków).

    Wykaz tematów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, które mogą być przedmiotem rozpraw doktorskich z realizacją dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki  2020/2021:
Załącznik nr 1: TEMATY_BADAWCZE_dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej (2020/2021)


Lista placówek w województwie dolnośląskim,
które bezpłatnie wykonują badania lekarskie na studia w 2020 r.
Zaświadczenie i skierowanie do lekarza są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się i wskazaniu preferowanego kierunku kształcenia. 

Uchwała nr 6/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. 

w sprawie:  
zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik

Uchwała nr 5/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. 
w sprawie:  
określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik