Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Szkoła Doktorska


Rekrutacja 2020/2021 krok po kroku
załącznik
1 sierpnia - 3 września Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - TUTAJ
02 sierpnia - 10 września Składanie kompletu dokumentów (po wcześniejszym uzgodnieniu - rekrutacja@awf.wroc.pl)
11 - 17 września Wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych
17 września Sporządzenie listy rankingowej i wyłonienie 10 osób z największą liczbą punktów za osiągnięcia naukowe
18 -24 września Egzamin ustny z języka angielskiego poprzez platformę do komunikacji zdalnej oraz Rozmowa kwalifikacyjna poprzez platformę do komunikacji zdalnej.
24 września Lista rankingowa.
Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022
  • Kandydat powinien uzyskać zgodę nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową (druk do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Do pobrania).

  • Kandydat powinien przygotować opis tematyki pracy badawczej (planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego, w postaci projektu zawierającego w szczególności: wstęp, cel, materiał badany, metody badań oraz literaturę. Kandydat ma możliwość wyboru opiekuna naukowego oraz temat badawczy.

  • Kandydat powinien przedłożyć Deklarację o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach; wzór do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2021-2022.

  • Z wybranym nauczycielem akademickim można skontaktować się poprzez e-mail: imię.nazwisko@awf.wroc.pl (bez polskich znaków).

    Wykaz tematów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, które mogą być przedmiotem rozpraw doktorskich z realizacją dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki  2020/2021:

Załącznik nr 1: TEMATY BADAWCZE dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej (2020/2021)

Lista placówek w województwie dolnośląskim,
które bezpłatnie wykonują badania lekarskie na studia w 2021 r.
Zaświadczenie i skierowanie do lekarza są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się i wskazaniu preferowanego kierunku kształcenia. 

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 4/2021 z dnia 25. lutego 2021 r. 

w sprawie:  
zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 5/2020 z dnia 25. lutego 2021 r. r. 

w sprawie:  
określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik