Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Turystyka i Rekreacja

  

 

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje dla maturzystów.


Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.
Specjalności:
- Trener outdoor
- Organiztor przedsięwzięć turystycznych
- Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
- Hotelarstwo.

 

IDEALNY KANDYDAT:

- jest aktywny turystycznie i/lub rekreacyjnie
- lubi pracę z ludźmi
- łatwo nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie
- jest gotowy na przygodę czekającą go podczas edukacji na kierunku Turystyka i Rekreacja


ABSOLWENT:

- posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku turystyczno – rekreacyjnym w Polsce i na świecie,
- prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro podróży, firmę eventową, fitness club, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy,
- pracuje w prywatnym, państwowym i społecznym sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych,
- może pracować jako menedżer turystyki, menedżer rekreacji, organizator przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, trener outdoor, animator rekreacyjno-turystyczny, instruktor rekreacji, trener osiedlowy, wychowawca kolonijny. przewodnik osób i grup turystycznych.

 

 

DZIEKANAT:
ul. Mickiewicza 98
Dom Studencki „Spartakus”
51-684 Wrocław
tel. 71 347 35 61, 71 347 31 69, 71 347 31 85
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl