Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Turystyka i Rekreacja

  

 

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje dla maturzystów.

Specjalności

- Animator turystyki aktywnej
- Trener sportów rekreacyjnych
- Organizator przedsięwzięć turystycznych
- Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych


Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (niestacjonarne).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów
i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.

Specjalności:
- Menedżer Usług Turystycznych
- Menedżer Usług Rekreacyjnych

 

IDEALNY KANDYDAT:

- jest aktywny turystycznie i/lub rekreacyjnie
- lubi pracę z ludźmi
- łatwo nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie
- jest gotowy na przygodę czekającą go podczas edukacji na kierunku Turystyka i Rekreacja


ABSOLWENT:

- posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku turystyczno–rekreacyjnym w Polsce i na świecie,

- prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro podróży, firmę eventową, fitness club, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy,

- pracuje w prywatnym, państwowym i społecznym sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych,

- może pracować jako menedżer turystyki, menedżer rekreacji, organizator przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, trener sportów rekreacyjnych,

nimator rekreacyjno-turystyczny, instruktor rekreacji w wybranych dyscyplinach, trener osiedlowy, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. pilot wycieczek oraz przewodnik osób i grup turystycznych.

 

 

DZIEKANAT:
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna
51-612 Wrocław
tel. 71 347 34 75
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl