Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Turystyka i Rekreacja

  

 

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje dla maturzystów.


Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.
Specjalności:
- Trener outdoor
- Organiztor przedsięwzięć turystycznych
- Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
- Hotelarstwo.

 

IDEALNY KANDYDAT:
- jest ciekawy świata,
- potrafi pracować z grupą,
- swobodnie nawiązuje kontakty,
- potrafi szybko podejmować trudne decyzje.


ABSOLWENT:
- pracuje jako:
opiekun osób i grup turystycznych,
menedżer projektów turystycznych i rekreacyjnych,
instruktor różnorodnych aktywności ruchowych,
specjalista w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
specjalista administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach społecznych,
- prowadzi własne biuro podróży, agencję podróży, firmę specjalizującą się w organizacji turystyki i rekreacji,
- projektuje i wdraża oferty turystyczne i rekreacyjne,
- zarządza zespołem,
- zna prawa ekonomii i sprawnie posługuje się językiem obcym,
- na poziomie licencjackim uzyskał stopnie instruktorskie ze specjalizacji rekreacyjnych i sportowych,
- posiada praktyczne kompetencje do bycia opiekunem, animatorem, liderem, instruktorem, trenerem oraz menedżerem w różnych dziedzinach z obszaru turystycznego i rekreacyjnego.

 

 

DZIEKANAT:
ul. Mickiewicza 98
Dom Studencki „Spartakus”
51-684 Wrocław
tel. 71 347 35 61, 71 347 31 69, 71 347 31 85
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl