Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sport

   


Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)

- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje dla maturzystów.
Specjalności:
- Trener* (dla zawodników trenujących od co najmniej 3 lat) 
- Menedżer sportu

 

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.
Specjalności:
- Trener
- Trener przygotowania motorycznego
- Trener personalny
- Sport paraolimpijski
- Menedżer organizacji sportowej
- Odnowa biologiczna w sporcie
- Żywienie i suplementacja w sporcie

Wykaz przedmiotów na kierunku SPORT  – specjalności na II stopniu kształcenia


*Nabór na specjalność trenerską prowadzony  jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, karate, kulturystyka, kolarstwo,  badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.

 

IDEALNY KANDYDAT:
- jest sprawny fizycznie,
- interesuje się zagadnieniami w obszarze sportu,
- ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

 

ABSOLWENT:
- pracuje jako trener sportowy lub menedżer sportu, w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport,
- samodzielnie rozwiązuje problemy związane z organizacją oraz prowadzeniem treningów,
- zna i potrafi wprowadzać zasady przygotowania motorycznego sportowców,
- zna zasady rządzące sportem i organizacją sportu,
- potrafi przekazać wiedzę i informacje,
- potrafi promować sport i rekreację.

 

 

 

 

DZIEKANAT
al. I.J. Paderewskiego 35
Wielofunkcyjna Hala Sportowa
51-612 Wrocław
tel. 71 347 3428, 71 347 3242
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl