Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla obcokrajowców

SZANOWNI PAŃSTWO, 
w związku z trudnością otrzymania zaświadczenia lekarskiego na terenie Polski, informujemy, że wszyscy kandydaci cudzoziemcy, którzy mają taki problem powinni wraz z kompletem dokumentów dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiązują sie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku najpóźniej do dnia 8 października 2020r.

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA 


Tutaj znajdziesz informacje na temat:
- zasad ogólnych,
- dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- uznawalności dokumentów,
- zasad odpłatności za studia,
- pomocy stypendialnej.


DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA

Tutaj znajdziesz informacje:
- dla obywateli Polski, którzy ukończyli szkołę średnią zagranicą lub zdawali maturę EB lub IB
- dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia bezpłatne
- dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne (podanie o przyjęcie na studia z pominięciem terminów rekrutacji jest dostępne TUTAJ)
 
Informacje dotyczące Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
http://certyfikatpolski.pl
UWAGA!
Należy pamiętać, że do przyjęcia wymagany jest komplet dokumentów. W celu weryfikacji dokumentów/ustalenia procedur działania najlepiej skontaktować się wcześniej z Biurem Rekrutacji:
rekrutacja@awf.wroc.pl 


OPŁATA ROCZNA ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

(zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 55/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 19. czerwca 2020 r.)

1. Fizjoterapia - 2.000 EURO,
2. Kosmetologia - 2.000 EURO,
3. Terapia Zajęciowia - 1.900 EURO,
4. Wychowanie Fizyczne - 1.500 EURO,
5. Turystyka i Rekreacja - 1.500 EURO
6. Sport - 1.500 EURO.

Numer konta do wpłat w EURO: PL 22 1240 3464 1978 0010 6321 0188

Zapisz

Zapisz