Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Opłaty

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 wynosi

85 zł

za każdy kierunek i formę studiów.

 

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

 

Pozostałe opłaty:

Udział w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.
150 zł za każde 15 godzin zajęć.

Powtarzanie semestru lub powtarzanie semestru po reaktywacji dla studentów stacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów
2000  zł

Powtarzanie przedmiotu dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów oraz doktorantów uczestników studiów doktoranckich.
600  zł.

Elektroniczna legitymacja studencka
22 zł.

Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33 zł.

Odpis w języku obcym dyplomu ukończenia studiów innym niż wydany na podstawie art.77 ust.2 ustawy PoSWiN
20 zł.

Odpis w języku obcym suplementu do dyplomu ukończenia studiów innym niż wydany na podstawie art.77 ust.2 ustawy PoSWiN
20 zł.

Duplikat dyplomu ukończenia studiów
20 zł.

Duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów
20 zł.

Uwierzytelnienie przez uczelnię dokumentów, o których mowa w art. 78 ust.1. ustawy PoSWiN, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
26 zł.


treść zarządzenia