Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 - nabór wrześniowy

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII 
Listy osób przyjętych 

Kierunek Fizjoterapia - 5-letnie jednolite studia magisterskie niestacjonarne (w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku)
Kierunek Fizjoterapia - 5-lenie jednolite magisterskie studia stacjonarne - z listy rezerwowej
Kierunek Fizjoterapia - 2-letnie studia niestacjonarne zaoczne II stopnia - na postawie podań
Kierunek Kosmetologia - 3-letnie studia niestacjonarne zaoczne I stopnia

Lista rankingowa

Kierunek Kosmetologii - 3-letnie studia niestacjonarne zaoczne I stopnia - lista rankingowa 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Listy osób przyjętych 

Kierunek Wychowanie Fizyczne - 3-letnie studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
Kierunek Wychowanie Fizyczne - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Wychowanie Fizyczne - 2 -letnie studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
Kierunek Turystyka i Rekreacja - 3-letnie studia stacjonarne I stopnia - z listy rezerwowej
Kierunek Turystyka i Rekreacja - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE 
Listy osób przyjętych 

Kierunek Sport - 3-letnie studia niestacjonarne zaoczne I stopnia - specjalność Menedżer Sportu
Kierunek Sport - 3-letnie studia niestacjonarne zaoczne I stopnia - specjalność Trenerska
Kierunek Sport - 3-letnie studia stacjonarne I stopnia - specjalność Trenerska - z listy rezerwowej i odwołań
Kierunek Sport - 2-letnie studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
Kierunek Sport - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia

Lista rankingowa

Kierunek Sport - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia - lista rankingowa

 

KOMUNIKAT

Decyzją Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów w roku akademickim 2019/2020 nie zostaną uruchomione następujące studia:

Kierunek Terapia zajęciowastudia I stopnia niestacjonarne (w systemie ciągłym),
Kierunek Kosmetologiastudia II stopnia niestacjonarne zaoczne,
Kierunek Turystyka i Rekreacjastudia I stopnia niestacjonarne zaoczne,
Kierunek Turystyka i Rekreacjastudia II stopnia niestacjonarne zaoczne.

Kandydaci aplikujący na wyżej wymienione kierunki mogą złożyć podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej w sekretariacie Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej do 30.09.2019 roku