Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych - II stopień Fizjoterapia

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia
II stopnia proszone są o dostarczenie dokumentów do Sekretariatu Komisji Rekrutacyjnej
w terminach: 

22 lipca (poniedziałek) od 10:00 do 14:00,
23 lipca (wtorek)  od 10:00 do 14:00,
24 lipca (środa)  od 10:00 do 14:00.


Dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 14:00 w dniu 24 lipca. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

Wydział Fizjoterapii 

Kierunek Fizjoterapia II stopień 

 


KOMUNIKAT 

Decyzją Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów w roku akademickim 2019/2020

nie zostanie uruchomiony

KIERUNEK FIZJOTERAPIA – studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne CIĄGŁE 
(od poniedziałku do piątku) 

 Kandydaci aplikujący na wyżej wymieniony kierunek, którzy przystąpili w dniu 20 lipca 2019 r.
do testu kompetencyjnego mogą złożyć podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej lub złożyć wniosek
o przeniesienie na studia zaoczne do dnia 25 lipca 2019 (czwartek) do godz. 14.00
w
Sekretariacie Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej.