Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualności

Prezentacja oferty edukacyjnej na rok akademicki 2020/21Dostęp do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
będzie możliwy od 1 czerwca 2020 r. TUTAJ


Lista placówek w województwie dolnośląskim, które bezpłatnie wykonują
badania lekarskie na studia w 2020 r.


Zaświadczenie i skierowanie do lekarza są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się i wskazaniu preferowanego kierunku kształcenia. 


UCHWAŁA Nr 32/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 27.06.2019 roku

W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz terminów rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim
2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69-72 z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.)