Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendium

Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż. Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

Wysokość stypendium w roku 2021/22 - Wyjazdy długoterminowe 

  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Turcja, Węgry
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 520 500 450

 

Uwaga:
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" będą otrzymywać dodtkowo kwotę kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. 

Definicja "osób z miejszymi szansami" obejmuje

Grupa osób Kryterium, na podstawie którego uczelni dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnością Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
osoby ze  srodowiska uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniająca kryteria określona w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów

 

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21

  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Turcja, Węgry
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 520 500 450

 

Zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+  finansowani z budżetu programu PO WER.