Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendium

Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż. Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2021/22

Wyjazdy długoterminowe studentów

  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Turcja, Węgry
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 670 650 600


Uwaga:

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" będą otrzymywać dodtkowo kwotę kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. 

Definicja "osób z miejszymi szansami" obejmuje

Grupa osób Kryterium, na podstawie którego uczelni dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnością Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
osoby ze  srodowiska uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniająca kryteria określona w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów

 

Krótkoterminowe wyjazdy studnetów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni) - dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility)

  Kwota dziennego stypendium
[EUR]/dzień
Dodatkowa kwota dla "osoby z mniejszymi szansami"
[EUR]/wyjazd
pobyt od 5 do 14 dni 70 100
pobyt od 15 do 30 dni 50 150

 

Odległość
[km]

Ryczałt na koszty podróży*

[EUR]/uczestnik

Green travel**

[EUR]/uczestnik

10-99 23 -
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820 -
8000 lub więcej 1500 -

 

*Koszty podróży dotyczą tylko krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających definicję "osoby z mniejszymi szansami"

**Green Travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.
Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z "green travel". 

Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/21

  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 620 600 550