Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowane na zasadach programu Erasmus+. 

          

Warunki dotyczce zasad finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów w 2017/18

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych w 2017/18

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia i praktyki w roku 2018/19


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3019 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2587 PLN

 

Tabela B - Wyjazdy studentów niepełnosprawnych w roku 2018/19


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN
praktyka
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2156 PLN

2587 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
1940 PLN

2372 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1725 PLN

2156 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej
W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

UWAGA! Student może zrealizować tylko 1 wyjazd (praktyki i studia łącznie) z dofinansowaniem z Programu POWER w Edycji 2 Programu (lata 2016/17-2018/19).