Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowane na zasadach programu Erasmus+. 

          

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Tabela A - Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktyki w roku 2019/20


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, 
2995 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2781 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2567 PLN

 

Tabela B - Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę w roku 2019/20


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN
studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN
praktyka
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja
2139 PLN

2567 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
1925 PLN

2353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1711 PLN

2139 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej
W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.