Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Przydatne informacje

Angielska nazwa uczelni: Wroclaw University of Health and Sport Sciences 

Kod uczelni ERASMUS+ (Erasmus ID code):  PL WROCLAW08

PIC: 946311243 (lear: Monika Ilecka-Folcik)
Organisation ID: E10098328

Numer Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter-EUC): 

77279-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Kody dziedzin w Programie Erasmus+ (Subject area code):

1015 - Podróże, turystyka, wypoczynek  (Travel, tourism and leisure) 
0915 - Terapia i rehabilitacja (Therapy and rehabilitation)
1014 -  Nauki o sporcie i kulturze fizycznej (Physical Education and Sports)
862 - Terapia zajęciowa (Occupational Therapy and Safe)