Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dokumenty do pobrania

Regulamin wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus + 2019/20
Regulamin wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus + 2020/21
Zasady zaliczania semestru studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu studentom uczestniczącym w Programie Erasmus+

Erasmus w pigułce

Student kandydujący:

Formularz zgłoszeniowy
Zaświadczenie o średniej ocen
Oświadczenie o poprzednich wyjazdach Erasmusa
Oświadczenie RODO

Student wyjeżdżający:

Zakwalifikowałeś się na wyjazd i co dalej - instrukcje

Learning agreemnt -BEFORE THE MOBILITY
Jak wypełnić LA - WSKAZÓWKI
OLA - krok po kroku
Formularz danych bankowych
Upoważnienie studenta do przekazywania środków na rachunek innej osoby (jeśli dotyczy)
Informacja o ubezpieczeniu
Oświadczenie
Indywidualny Plan Studiów (wzór)
Oświadczenie Green Travel
Karta Studenta Erasmusa

Dodatkowo studenci PO WER:

Dane uczestnika projektu PO WER
Oświadczenie uczestnika projektu

Student w trakcie wyjazdu:

Potwierdzenie przyjazdu
Learning agreemnt -DURING THE MOBILITY

Student powracający:

Confirmation of stay
Learning agreemnt -AFTER THE MOBILITY
Potwierdzenie Green Travel
Karta zaliczeń

Rozliczenie semestru - niezbędne dokumenty

Siła wyższa: 
Procedura uznania siły wyższej
Wniosek o uznanie siły wyższej (wzór)

WYJAZDY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMILOGICZNEGO COVID-19
Zarządzenie nr 91/2020 Rektora AWF Wrocław
Załącznik nr 1 - wniosek o wyjazd za granicę
Procedura składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju w okresie pandemii COVID