Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Rodzaje wyjazdów

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany pracowników z krajami programu (KA 103) oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107).
Pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą korzystać z wyjazdów w celach dydaktycznych i w celach szkoleniowych.
Z kolei pracownicy administracyjni oraz techniczni mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach szkoleniowych.

ERASMUS+ KA103 2018/19

Projekt dotyczący wymiany z krajami programu i obejmuje:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej  -> Lista uczelni partnerskich 2018/19
  • wyjazdy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych oraz technicznych w celach szkoleniowych

ERASMUS+ KA107 2018/19

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi (poza Unią Europejską) i obejmuje:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
Kraj  Uczelnia Zakres tematyczny Ilość mobilności
Gruzja  Shota Rustaveli State University Turystyka i rekreacja 2
Tajwan National Taiwan Sport University Wchowanie fizyczne 1
Ukraina Lviv State University of Physical Cultury Wychowanie fizyczne 2
USA University of Wisconsil-River Falls Wychowanie fizyczne 1
Western Kentucky University Wychowanie fizyczne

 

Procedury zawierania współpracy w zakresie programu Erasmus+

Załącznik nr 1 - wniosek
Załącznik nr 2 - umowa bilateralna
Załącznik nr 3 - opis jakościowych aspektów współpracy KA107