Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w semestrze letnim 2019/20

Nabór uzupełniający na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w semestrze letnim 2020/21

Studencie!

  • Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej w zakładce Studia >> Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po krokudokumenty do pobrania).
  • Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).

Lista uczelni partnerskich

  • Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
    • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
    • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
    • Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ERASMUS
    • oświadczenie RODO

      oraz jeśli posiadasz

    • dokument zwalniający z egzaminu językowego
    • dokument potwierdzający działalność społeczną
    • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2019/20

Termin składania dokumentów: do dnia 23 października 2020 r.

Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela
mgr Magdalena Opala (e-mail: magdalena.opala@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)
mgr inż. Monika Ilecka-Folcik (e-mail: monika.ilecka@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)