Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Realizowane

WYKAZ AKTUALNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 • "KidMove – athlete-centered coaches practices". Grant realizowany w ramach konsorcjum Metropolia University Metropolia University of Applied Sciences / Helsinki (Finlandia), Windesheim University of Applied Sciences / Zwolle (Holandia), Masaryk University / Brno (Czechy), Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz kluby sportowe: Icehearts of Helsinki – Finlandia, Special Heroes – Holandia, Bulldogs Brno – Czechy, Sportunion – Steiermark (Austria). Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF Wrocław. Termin zakończenia 31.12.2020. Jednostka finansująca: Unia Europejska (Erasmus+) - więcej informacji

 • "Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u pacjentów z chorobą Parkinsona:badanie randomizowane z jednorocznym okresem obserwacji." Grant realizowany w ramach konsorcjum z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Wydziałem Turystyki i Zdrowia. Kierownik projektu: Dr hab.Jarosław Marusiak, prof.AWF Wrocław Termin zakończenia 14.02.2021. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS 13

 • "Wykorzystanie mechatronicznych kijów Nordic Walking w modelowaniu i ocenie rehabilitacji wybranych grup chorych."
  Grant realizowany w ramach konsorcjum z Politechniką Wrocławską. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Woźniewski. Termin zakończenia 08.10.2020 r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS 12.

 • "Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach."
  Kierownik projektu : Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof AWF Wrocław. Termin zakończenia 14.04.2019r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.

 • "Wykorzystanie różnych metod oceny zmęczenia w zapobieganiu zjawisku przetrenowania sportowców wybranych dyscyplin sportowych."
  Kierownik projektu : Dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, prof AWF Wrocław. Termin zakończenia 30.03.2019r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.

 • "Wpływ treningu plyometrycznego na sztywność i elastyczność mięśni oraz poziom kinazy kreatynowej u siatkarzy."
  Kierownik projektu : Prof.dr hab. Jan Chmura. Termin zakończenia 23.04.2018r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.

 • "Ocena funkcji szkieletowych w trakcie ostrej niewydolności serca."
  Kierownik projektu : dr Kinga Węrzynowska-Teodorczyk. Termin zakończenia 09.02.2019r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu SONATA 6

 • "Wpływ warunków klimatycznych  przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze na zmiany fizjologiczno-biochemiczne i psychomotoryczne w czasie progresywnego wysiłku piłkarzy nożnych". Kierownik projektu : dr Marek Konefał.  Grant jednoroczny, termin zakończenia 22.12.2018r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu MINIATURA 1

 • "Wpływ warunków klimatycznych  przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze  na powtarzanie wysiłki maksymalne u piłkarzy nożnych". Kierownik projektu : dr Paweł Chmura. Grant jednoroczny, termin zakończenia 22.12.2018r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu MINIATURA 1

 Projekty badawcze zakończone w  latach 2016 - 2017

 • "Poziom obciązeń układu ruchu sportowca a stopień trudności elementów konkurencji gimnastycznych"Kierownik projektu dr hab. Adam Siemieński. Zakończony 18.01.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego" - druga edycja.
 • „Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych.",
  Kierownik projektu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław. Zakończony 04.05.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.
 •  „Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS.”,
  Kierownik projektu dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław .Zakończony 27.06.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego."-  druga edycja.
 • „Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych.”
  Kierownik projektu  dr Wioletta Dziubek-Rogowska. Zakonczony 21.08.2016r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II.
 • "Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcję kończyn dolnych pacjentów po zabiegach kardiochriurgicznych."
  Kierownik projektu mgr Aleksandra Anna Skomudek (Osoba fizyczna)
  Promotor: dr hab. Krystyna Rożek - Piechura, prof. AWF Wrocław. Zakończony 20.09.2016. Jednostka finanująca NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 5
 • „Badanie i optymalizowanie procesu treningowego lekkoatletów w zakresie planowania i realizacji obciążeń treningowych w mezocyklu bezpośredniego przygotowania startowego oraz w okresie przejściowym.”,
  Kierownik projektu  dr Jacek Borkowski  Zakończony 01.12.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.
 • „Wpływ mentalnego i komputerowo wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn.”
  Kierownik  projektu  dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz,prof. AWF Wrocław. Zakończony 21.12.2016r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II
 • "Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmenteted Reality) w doskonaleniu technik judo Tachi Waza (techniki w pozycji wysokiej).
  Kierownik projektu : Dr hab. Kazimierz Witkowski. Zakończony 09.04.2017r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.
 • "Próba identyfikacji skutków glikolitycznego treningu interwałowego za pomocą parametrów fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych."
  Kierownik projektu : Prof.dr hab. Marek Zatoń. Zakończony 07.10.2017r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.