Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Ogłoszone konkursy

 

ncn.jpg

 

Ogłoszenie o III edycji  KONKURSU  MINIATURA -  informacja NCN z 17.06.2019 roku

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Informacja o konkursie wraz z wymaganą dokumentacją znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3


Informacja NCN dotycząca formularzy wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17

25 marca 2019

W związku z licznymi pytaniami o termin dostępności formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF kierowanymi do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Narodowego Centrum Nauki informujemy, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie maja, a o dokładnym terminie poinformujemy wkrótce na stronie NCN oraz w systemie ZSUN/OSF.

NCN i OPI wspólnie pracują nad gruntowną przebudową systemu, której efektem będzie bardziej przyjazny użytkownikowi, nowoczesny formularz wniosku. Nowy formularz wyposażony będzie w funkcje automatycznego zliczania kosztorysu na podstawie wprowadzonych informacji o planowanych wydatkach. Trwa również dostosowanie systemu do zmian, dzięki którym możliwe będzie wykazanie przerw w karierze przedłużających okres, z którego można wykazać dorobek naukowy.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza wniosku (OPUS, PRELUDIUM), który przedstawia zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu ZSUN/OSF.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.03.2019 roku

W dniu 15.03.2019 roku  Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

Ogłoszenie OPUS 17 - nabór wniosków do 17 czerwca 2019 r.,

Ogłoszenie PRELUDIUM 17 - nabór wniosków do 17 czerwca 2019 r.,

Ogłoszenie MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https://www.opi.org.pl/

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami  należy składać zgodnie z  Zarządzeniem nr 89/2018  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 20.12.2018 r. w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym  terminie

do dnia 10 czerwca  2019  roku.

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 14.09.2018 roku

W dniu 14.09.2018 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

 Konkurs OPUS 16

 Konkurs SONATA 14

 Konkurs PRELUDIUM 16

 Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3

 Konkurs BEETHOVEN LIFE1

Wnioski w konkursach można składać do 17 grudnia 2018 r.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https://www.opi.org.pl/

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Rozporządzeniu nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10 grudnia 2018 roku.

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.06.2018 roku

W dniu 15.06.2018 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

 Konkurs SHENG 1

 Konkurs SONATA BIS 8

 Konkurs MAESTRO 10

 Konkurs HARMONIA 10

Wnioski w konkursach można składać do 17 września 2018 r.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https:// www.ncn.gov.pl

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https ://osf.opi.org.pl

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Rozporządzeniu nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10 września 2018 roku.

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Instrukcja wypełniania wniosku elektronicznego w konkursach

W dniu 02.05.2018 NCN opublikowało instrukcje wypełniania wnioskow w konkursach MINIATURA 2, OPUS 15. PRELUDIUM 15

Poniżej link do instrukcji:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje


Ogłoszenie o II edycji  KONKURSU  MINIATURA -  informacja NCN z 17.04.2018 roku

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Informacja o konkursie wraz z wymaganą dokumentacją znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.03.2018 roku

W dniu 15.03.2018 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

OPUS 15 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 15 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Wnioski w konkursach można składać do 15 czerwca 2018 r.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https:// www.ncn.gov.pl

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https ://osf.opi.org.pl

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Rozporządzeniu nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 08 czerwca 2018 roku.

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.09.2017 roku

W dniu 15.09.2017 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.

Wnioski w konkursach można składać do 15 grudnia 2017 r.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https:// www.ncn.gov.pl

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https ://osf.opi.org.pl

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Rozporządzeniu nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 08.12.2017 roku

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.06.2017 roku

W dniu 15.06.2017 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2017 roku.

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https://osf.opi.org.pl/

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Zarządzeniu nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

 do dnia 08.09.2017 roku

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


 Zmiana terminu naboru wniosków dla konkursów ogłoszonych w dniu 15.03.2017 roku

Narodowe Centrum Nauki przesunąło termin naboru wniosków w ramach konkyrsu OPUS 13 i PRELUDIUM 13 na dzień 22 czerwca 2017 roku

Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https://osf.opi.org.pl/

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Zarządzeniu    nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

 do dnia 14.06.2017 roku

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


Konkursy NCN ogłoszone w dniu 15.03.2017 roku

 W dniu 15.03.2017 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło  następujące konkursy:

OPUS 13– na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy.

PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu  może  wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł.

 Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2017 roku.

 Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone są na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/

Wniosek wypełnia się i wysyła jedynie w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem https://osf.opi.org.pl/

Wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF wraz z wymaganymi załącznikami i podpisaną przez upoważnione osoby wymienione w Zarządzeniu    nr 112/2016  JM Rektora AWF we Wrocławiu z dnia 22.12.2016r. należy składać w Rektoracie w pok. nr 2/3  w nieprzekraczalnym terminie

 do dnia 09.06.2017 roku

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu. Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.


 Konkursy NCN ogłoszone 15 grudnia 2016 roku

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków do kolejnej edycji następujących konkursów:

 ETIUDA 5  konkurs na stypendia doktorskie, adresowany jest do osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora (ale są na etapie przygotowania rozprawy doktorskiej). Laureaci konkursu otrzymują stypendium naukowe do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Wysokość stypendium wynosi 4500 zł miesięcznie.

SONATINA 1 na projekty badawcze dla osób do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Konkurs SONATINA to przede wszystkim konkurs dla osób, które nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wybranej przez siebie jednostce naukowej, a chcieliby bardzo uzyskać zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swój własny projekt badawczy.. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych i realizacja projektu badawczego trwającego od 24-36 miesięcy, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.

UWERTURA 1 konkurs skierowany do bardziej doświadczonych naukowców którzy posiadają co najmniej stopień doktora, którzy realizowali lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN. Dzięki uzyskanym środkom finansowym należy odbyć staż w zagranicznym zespole naukowym, realizującym grant ERC. Na laureacie konkursu spoczywać będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC.

 MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe. Konkurs umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

Wnioski do konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1 należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 marca 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 września 2017 r.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA  będzie ciągły i potrwa od 3 kwietnia  do 31. grudnia 2017r.

Od grudniowej edycji wnioski konkursowe we wszystkich konkurach NCN będą składane  wyłącznie drogą elektroniczną.

Przed wysłaniem wniosku drogą elektroniczną należy wniosek wydrukować wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu. Papierową wersję wniosku zaparafowaną przez Kwestor Uczelni wraz z wydrukowanymi z systemu OSF wymaganymi załącznikami, które mają być podpisane przez JM Rektora oraz wnioskodawcę należy złożyć w Biurze Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

do dnia  08.03.2017 roku

Po podpisaniu przez JM Rektora załączników należy je zeskanować i dołączyć do wniosku elektronicznego. Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.


Zapowiedź konkursu na polsko-litewskie programu naukowe

 

16 listopada 2016 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz organizacji finansującej badania naukowe na Litwie – Lietuvos mokslo taryba. Podczas spotkania dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz prof. Dainius Pauža  podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego zostanie ogłoszony konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.

 


Konkurs MINIATURA - informacja NCN z 21.11.2016 roku

Adresaci konkursu:
 
Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę

Finansowanie :

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Termin naboru: od 3 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017

Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego podpisem elektronicznym oraz uproszczona procedura oceny gwarantują wydanie decyzji dotyczącej finasowania proponowanego działania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wprowadzone w miejsce tradycyjnych umów Ogólne Warunki Umowy znacząco skrócą czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

Budżet konkursu :

20 mln złotych

Szczegółowe regulacje konkursu:

 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe

Załączniki dotyczące konkursu


Konkurs NCN ogłoszony w dniu 15.09.2016 roku
 

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło kolejne konkursy o  finansowanie projektów badawczych.

Konkursy zostaną zamknięte 15 grudnia  2016 roku.

Są to następujące konkursy:

  • OPUS 12  – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 3  – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
  • BEETHOVEN 2  - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

  Wzory i kryteria naboru wniosków oraz wszelkie pomocne informacje  umieszczone    są na stronie internetowej NCN pod adresem http:// www.ncn.gov.pl 

 Wniosek wypełnia się w wersji elektronicznej w systemie OSF. System dostępny jest pod adresem http://osf.opi.org.pl

 Oprócz wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki  wysyła się również wersję papierową wniosku, stanowiącą komputerowy wydruk aplikacji z systemu OSF i podpisaną przez upoważnione osoby.

Wersję elektroniczną należy wysyłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji papierowej wniosku wydrukowanej z systemu, gdyż poprawienie ewentualnych błędów na wniosku już wysłanym nie jest możliwe.

Data i godzina wygenerowanego wniosku w wersji papierowej i elektronicznej musi być taka sama.

 Wydrukowane i podpisane wnioski w 2 egzemplarzach  wraz z wymaganymi załącznikami oraz z 1 egzemplarzem informacji uzupełniającej wydrukowanej z systemu OSF  należy składać w Biurze Nauki w Rektoracie   w pok. nr 2/3 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12. 2016 roku