Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Oferta wydawnicza

 


KULTURA FIZYCZNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT W SZKOLE, DYDAKTYKA

Piotr Cych
Wybrane elementy stylu życia młodych sportowców z Dolnego Śląska
NOWOŚĆ
Halina Guła-Kubiszewska
Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego
Studia i Monografie 86
Krzysztof Kałużny
Baseball. Kształcenie – nauczanie – uczenie się 
PRZECENA
Krzysztof Kałużny
Unihokej. Zabawy i gry ruchowe  
Krzysztof Kałużny
Unihokej. Edukacja sportowa gracza
Piotr Kunysz, Urszula Sabat
Snowboard. Gry, zabawy i ćwiczenia  
Tomasz Michaluk
Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu
Studia i Monografie 102
Henryk Nawara
Olejnica. 50 lat Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF we Wrocławiu. 1964-2014  
Henryk Nawara, Urszula Nawara
Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach. Scenariusz imprez 
Andrzej Pawłucki
Nauki o kulturze fizycznej
Studia i Monografie 117
Andrzej Rokita
Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów
Studia i Monografie 93
 
Anna Romanowska-Tołłoczko
Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
Studia i Monografie 126
Tadeusz Rzepa
Aktywność ruchowa z piłką a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie wartości humanistycznych i poznawczych
Studia i Monografie 94
 
Agnieszka Surynt
Wrocławski program „Trener Osiedlowy” – ewaluacja wyników z lat 2003–2014
Studia i Monografie 131

NOWOŚĆ
Rafał Szubert
Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956
Studia i Monografie 100
 

SPORT WYCZYNOWY, TRENING

Ziemowit Bańkosz
Tenis stołowy. Trening z wykorzystaniem dużej liczby piłek. Zbiór ćwiczeń  
Rafał Hebisz
Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
Studia i Monografie 132

NOWOŚĆ
Jan Kosendiak
Projektowanie systemów treningowych
Studia i Monografie 115
Zbigniew Naglak
Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza
Zbigniew Naglak
Trenowanie gracza na specjalnym etapie
Ryszard Panfil
Prakseologia gier sportowych
Studia i Monografie 82
 
Ryszard Serafin
Obciążenie układu ruchu człowieka w ćwiczeniach zamachowych na kółkach
Studia i Monografie 91
 
Tadeusz Stefaniak
Dokładność odtwarzania zadanej siły przez zawodników sportów walki
Studia i Monografie 90
 
Marek Zatoń, Rafał Hebisz, Paulina Hebisz
Fizjologiczne podstawy treningu w kolarstwie górskim  

ANATOMIA, BIOCHEMIA, BIOLOGIA, BIOMECHANIKA, FIZJOLOGIA

Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Janina Miałkowska, Jadwiga Pietraszewska
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7–18 lat
Agnieszka Chwałczyńska
Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała
Studia i Monografie 124
Jarosław Domaradzki
Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10–15-letniej młodzieży polkowickiej
Studia i Monografie 110
 
Jarosław Fugiel
Zmienność rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych
Studia i Monografie 119
  
NAKŁAD WYCZERPANY
Ryszard Jasiński
Znaczenie czynności mięśni w odpływie żylnym z kończyny górnej
Studia i Monografie 129
Agnieszka Jastrzębska
Zależność reakcji fizjologicznej od rytmu i obciążenia w pracy na cykloergometrze u osób nietrenujących
Studia i Monografie 122
Katarzyna Kisiel-Sajewicz
Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji
Studia i Monografie 107
 
NAKŁAD WYCZERPANY
Felicja Lwow
Wpływ standaryzowanego wysiłku fizycznego na stres oksydacyjny w aspekcie fenotypu otyłości i polimorfizmu genu receptora beta3-adrenergicznego u kobiet
Studia i Monografie 99
 
Władysław Machnacz
Dostosowanie motoryczne w działaniach specyficznych dla gier sportowych i jego uwarunkowania
Studia i Monografie 121 
Eugenia Murawska-Ciałowicz
Wpływ treningu zdrowotnego na stężenia wybranych hormonów tkanki tłuszczowej i homocysteiny u kobiet z różną masą ciała
Studia i Monografie 104
 
NAKŁAD WYCZERPANY
Jadwiga Pietraszewska
Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat
Studia i Monografie 103 
Adam Siemieński
Odwrotne zadanie optymalizacji dla współdziałających mięśni szkieletowych 
Studia i Monografie 87
 
Robert Skalik
Zależność pomiędzy temperaturą wewnętrzną ciała a wybranymi parametrami psychomotorycznymi, elektrokardiograficznymi oraz wydolnościowymi w teście ergospirometrycznym u ludzi aktywnych fizycznie
Studia i Monografie 113
Krzysztof A. Sobiech
Biochemia  
Artur Struzik
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 128
Marta Wieczorek
Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców niesłyszących w wieku 7–19 lat na tle stanu rozwoju ich słyszących rówieśników
Studia i Monografie 106
 
NAKŁAD WYCZERPANY
Iwona Wierzbicka-Damska
Zmiany wybranych wskaźników budowy i składu ciała oraz wydolności fizycznej pod wpływem różnych bodźców treningowych
Studia i Monografie 111

NAKŁAD WYCZERPANY
Sławomir Winiarski
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 127

REHABILITACJA

Tadeusz Bober, Krystyna Kobel-Buys (red.)
Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego
Studia i Monografie 81
 
Bartosz Bolach
Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach
Studia i Monografie 123
Małgorzata Mraz
Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym
Studia i Monografie 96
Bożena Ostrowska
Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą
Studia i Monografie 95
  
Tadeusz Skolimowski (red.)
Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii
Małgorzata Sobera
Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała
Studia i Monografie 97
   

TURYSTYKA, REKREACJA, ZDROWIE

Jolanta Barbara Jabłonkowska
Backpackerzy polscy a zagraniczni. Wieloaspektowe studium porównawcze
Studia i Monografie 125
 
Jolanta Barbara Jabłonkowska, Karolina Molendzka
Kim jest backpacker? Rozważania teoretyczne i koncepcyjne
Studia i Monografie 130
Lesław Kulmatycki
Promocja zdrowia w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki
Studia i Monografie 68
 
Lesław Kulmatycki, Katarzyna Torzyńska
Ćwiczenia relaksacji, koncentracji i medytacji  
Aleksandra Leśniewska
Trener personalny na rynku usług fitness
Studia i Monografie 133

NOWOŚĆ
Ryszard Panfil
Usługi rekreacyjne - kreowanie i udostępnianie   
Ewelina Sieradzka, Halina Milnerowicz
Wybrane zagadnienia z chemii kosmetyków dla studentów kosmetologii 
Mariusz Sołtysik
Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia
Studia i Monografie 116

ZARZĄDZANIE

Ryszard Panfil
Efektywny coaching zespołów zadaniowych (na przykładzie zespołów sportowych)
Studia i Monografie 92
Aneta Stosik, Mieczysław Morawski
Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie 

INNE

Human Movement
http://humanmovement.pl/
Physiotherapy Quarterly
http://physiotherapyquarterly.pl/
Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
http://rozprawynaukowe.pl/