Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Oferta wydawnicza

Sprzedaż publikacji

Oferta zawiera:
Studia i Monografie AWF we Wrocławiu
• poręczniki i skrypy
• inne

STUDIA I MONOGRAFIE AWF WE WROCŁAWIU (ISSN 0239-6009)

Aneta Stosik
Współpraca w rywalizacji trenerów i instruktorów na rynku usług sportowo-rekreacyjnych
Studia i Monografia 137 (2020)
ISBN 978-83-64354-51-9
spis treści i wprowadzenie
Robert Dobrowolski
Ciało w estetyce nieświadomości
Studia i Monografia 136 (2020)
ISBN 978-83-64354-48-9
cena: 90 zł + VAT
spis treści i wprowadzenie
Małgorzata M. Bogdan
Retoryka w turystyce. Perswazyjność wystąpień przewodników turystycznych
Studia i Monografia 135 (2019)
ISBN 978-83-64354-47-2
cena: 97,50 zł + VAT
spis treści i wprowadzenie
Piotr Cych
Wybrane elementy stylu życia młodych sportowców z Dolnego Śląska
Studia i Monografie 134 (2019)
ISBN 978-83-64354-44-1
cena: 65 zł + VAT
spis treści i wprowadzenie
Aleksandra Leśniewska
Trener personalny na rynku usług fitness
Studia i Monografie 133 (2019)
ISBN 978-83-64354-38-0
dostępna w IBUK
spis treści i wprowadzenie
Rafał Hebisz
Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
Studia i Monografie 132 (2019)
ISBN 978-83-64354-42-7
cena: 62 zł + VAT
dostępna także w IBUK
spis treści
Agnieszka Surynt
Wrocławski program „Trener Osiedlowy” – ewaluacja wyników z lat 2003–2014
Studia i Monografie 131 (2019)
ISBN 978-83-64354-40-3
cena: 82 zł + VAT
dostępna także w IBUK
spis treści i wprowadzenie
Jolanta Barbara Jabłonkowska, Karolina Molendzka
Kim jest backpacker? Rozważania teoretyczne i koncepcyjne
Studia i Monografie 130 (2018)

ISBN 978-83-64354-36-6
cena: 48 zł + VAT
Ryszard Jasiński
Znaczenie czynności mięśni w odpływie żylnym z kończyny górnej
Studia i Monografie 129 (2018)

ISBN 978-83-64354-33-5
cena: 35 zł + VAT
Artur Struzik
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
Studia i Monografie 128 (2018)

ISBN 978-83-64354-32-8
cena: 40 zł + VAT
Sławomir Winiarski
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
Studia i Monografie 127 (2018)

ISBN 978-83-64354-31-1
cena: 51 zł + VAT
dostępna także w IBUK
Anna Romanowska-Tołłoczko
Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
Studia i Monografie 126 (2018)
ISBN 978-83-64354-27-4
dostępna w IBUK
Jolanta Barbara Jabłonkowska
Backpackerzy polscy a zagraniczni. Wieloaspektowe studium porównawcze
Studia i Monografie 125 (2018)
ISBN 978-83-64354-27-4
dostępna w IBUK
Agnieszka Chwałczyńska
Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała
Studia i Monografie 124 (2017)
 
ISBN 978-83-64354-22-9
otwarty dostęp AZON
Bartosz Bolach
Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach
Studia i Monografie 123 (2017) 
ISBN 978-83-64354-18-2
otwarty dostęp AZON
Agnieszka Jastrzębska
Zależność reakcji fizjologicznej od rytmu i obciążenia w pracy na cykloergometrze u osób nietrenujących
Studia i Monografie 122 (2016)
ISBN 978-83-64354-10-6
dostępna w IBUK
Władysław Machnacz
Dostosowanie motoryczne w działaniach specyficznych dla gier sportowych i jego uwarunkowania
Studia i Monografie 121 (2016)

ISBN 978-83-64354-07-6
cena: 10 zł + VAT
Piotr Zarzycki (red.)
Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie
Studia i Monografie 120 (2014)
ISBN 978-83-64354-02-1
otwarty dostęp DBC
Jarosław Fugiel
Zmienność rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych
Studia i Monografie 119 (2014) 

ISBN 978-83-64354-01-4
Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny (red.)
Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata
Studia i Monografie 118 (2013)
ISBN 978-83-89156-42-6
otwarty dostęp DBC
Mariusz Sołtysik
Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia
Studia i Monografie 116 (2013)
ISBN 978-83-89156-38-9
otwarty dostęp DBC
Jan Kosendiak
Projektowanie systemów treningowych
Studia i Monografie 115 (2013)
ISBN 978-83-89156-37-2
dostępna w IBUK
Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek (red.)
Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej
Studia i Monografie 114 (2013)
otwarty dostęp DBC

ISBN 978-83-89156-35-8
Robert Skalik
Zależność pomiędzy temperaturą wewnętrzną ciała a wybranymi parametrami psychomotorycznymi, elektrokardiograficznymi oraz wydolnościowymi w teście ergospirometrycznym u ludzi aktywnych fizycznie
Studia i Monografie 113 (2013)

ISBN 978-83-89156-33-4
Jarosław Domaradzki
Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10–15-letniej młodzieży polkowickiej
Studia i Monografie 110 (2013)
ISBN 978-83-89156-30-3
otwarty dostęp AZON
Katarzyna Kisiel-Sajewicz
Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji
Studia i Monografie 107 (2012)

ISBN 978-83-89156-27-3
Marta Wieczorek
Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców niesłyszących w wieku 7–19 lat na tle stanu rozwoju ich słyszących rówieśników
Studia i Monografie 106 (2012)

ISBN 978-83-89156-26-6
Eugenia Murawska-Ciałowicz
Wpływ treningu zdrowotnego na stężenia wybranych hormonów tkanki tłuszczowej i homocysteiny u kobiet z różną masą ciała
Studia i Monografie 104 (2012)

ISBN 978-83-89156-22-8
Jadwiga Pietraszewska
Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat
Studia i Monografie 103 (2011)
ISBN 978-83-89156-17-4
otwarty dostęp DBC
Tomasz Michaluk
Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu
Studia i Monografie 102 (2011)
ISBN 978-83-89156-12-9
otwarty dostęp DBC
Rafał Szubert
Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956
Studia i Monografie 100 (2010)
ISBN 978-83-89156-05-1

otwarty dostęp DBC
Felicja Lwow
Wpływ standaryzowanego wysiłku fizycznego na stres oksydacyjny w aspekcie fenotypu otyłości i polimorfizmu genu receptora beta3-adrenergicznego u kobiet
Studia i Monografie 99 (2010)
ISBN 978-83-89156-02-0
otwarty dostęp DBC
Małgorzata Sobera
Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała
Studia i Monografie 97 (2010)
ISBN 978-83-89156-00-6
otwarty dostęp DBC
Małgorzata Mraz
Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym
Studia i Monografie 96 (2009) 
otwarty dostęp DBC

ISBN 978-83-89156-96-9
Bożena Ostrowska
Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą
Studia i Monografie 95 (2009)
ISBN 978-83-89156-94-5
otwarty dostęp DBC
Tadeusz Rzepa
Aktywność ruchowa z piłką a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie wartości humanistycznych i poznawczych
Studia i Monografie 94 (2009)
ISBN 978-83-89156-90-7
otwarty dostęp DBC
Andrzej Rokita
Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów
Studia i Monografie 93 (2008)
ISBN 978-83-89156-87-7
otwarty dostęp DBC
Ryszard Panfil
Efektywny coaching zespołów zadaniowych (na przykładzie zespołów sportowych)
Studia i Monografie 92 (2008)
ISBN 978-83-89156-49-0
otwarty dostęp DBC
Tadeusz Stefaniak
Dokładność odtwarzania zadanej siły przez zawodników sportów walki
Studia i Monografie 90 (2008)
ISBN 978-83-89156-79-2
otwarty dostęp DBC
Edward Superlak
Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej (na przykładzie gry w piłkę siatkową)
Studia i Monografie 89 (2008) 
ISBN 978-83-89156-77-8
otwarty dostęp DBC
Tadeusz Koszczyc (red.)
Piłkie dukacyjne „edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań
Studia i Monografie 88 (2007) 
ISBN 978-83-89156-75-4
otwarty dostęp AZON
Adam Siemieński
Odwrotne zadanie optymalizacji dla współdziałających mięśni szkieletowych
Studia i Monografie 87 (2007)
ISBN 978-83-89156-71-6
otwarty dostęp DBC
Halina Guła-Kubiszewska
Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego
Studia i Monografie 86 (2007)
ISBN 978-83-89156-66-2
otwarty dostęp DBC
Tadeusz Rzepa
Humanistyczne i poznawcze wartości aktywności z piłką w wychowaniu fizycznym
Studia i Monografie 83 (2006)
ISBN 83-89156-51-2
otwarty dostęp DBC
Ryszard Panfil
Prakseologia gier sportowych
Studia i Monografie 82 (2006)

ISBN 83-89156-49-0
otwarty dostęp DBC
Tadeusz Bober, Krystyna Kobel-Buys (red.)
Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego
Studia i Monografie 81 (2006)
ISBN 83-89156-46-6
dostępna w IBUK
Jerzy Zawadzki
Strategia napędu mięśniowego w intensywnych ruchach cyklicznych przedramienia
Studia i Monografie 78 (2005)
ISBN 83-89156-38-5
otwarty dostęp DBC
Anna Skrzek
Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet
Studia i Monografie 77 (2005)
ISBN 83-89156-35-0
otwarty dostęp DBC
Wojciech Wiesner
Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli
Studia i Monografie 76 (2005)
ISBN 83-89156-34-2
otwarty dostęp DBC
Gabriel Łasiński
Sprawność zarządzania organizacją sportową
Studia i Monografie 70 (2003)
ISBN 83-89156-09-1
otwarty dostęp AZON
Lesław Kulmatycki
Promocja zdrowia w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki
Studia i Monografie 68 (2003) 
ISBN 83-89156-06-7
otwarty dostęp AZON
Michał Kuczyński
Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka/The viscoelastic model of quiet standing
Studia i Monografie 65 (2003)
ISBN 83-87389-98-6
otwarty dostęp AZON
Jadwiga Pietraszewska
Zróżnicowanie morfologiczne zawodników różnych dyscyplin sportowych
Studia i Monografie 54 (1998)
ISBN 83-87389-16-1
otwarty dostęp AZON
Lesław Kulmatycki
Trening reelaksacyjny jogi i jego recepcja
Studia i Monografie 53 (1997)
ISBN 83-89389-11-0
otwarty dostęp AZON
   

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

Jacek Borkowski
Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego dla studentów i trenerów oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi, skąd bierze się energia do pracy mięśni (wyd. 3 popr.)
2019
ISBN 978-83-64354-46-5
cena: 17 zł + VAT
dostępna także w IBUK
spis treści
Robert Gajda, Anna Broniecka
Metodologia badań żywieniowych. Przewodnik do ćwiczeń
2018
ISBN 978-83-64354-37-3
cena: 19 zł + VAT
spis treści
Krzysztof Kałużny
Unihokej. Edukacja sportowa gracza
2018
ISBN 978-83-89156-26-7
cena: 30 zł + VAT
spis treści
Ziemowit Bańkosz
Tenis stołowy. Trening z wykorzystaniem dużej liczby piłek. Zbiór ćwiczeń  
2015
ISBN 978-83-64354-05-2
cena: 18 zł + VAT
spis treści
Ryszard Panfil
Usługi rekreacyjne – kreowanie i udostępnianie  
2015
ISBN 978-83-64354-09-0
cena: 15 zł + VAT
spis treści
Piotr Kunysz, Urszula Sabat
Snowboard. Gry, zabawy i ćwiczenia  
2014
ISBN 978-83-89156-10-5
cena: 28 zł + VAT
dostępna także w IBUK
spis treści
Krzysztof A. Sobiech
Biochemia 
2014
ISBN 83-89156-44-0
cena: 48 zł + VAT
spis treści
Ewelina Sieradzka, Halina Milnerowicz
Wybrane zagadnienia z chemii kosmetyków dla studentów kosmetologii 
2013
ISBN 978-83-89156-43-3
cena: 37 zł + VAT
spis treści
Lesław Kulmatycki, Katarzyna Torzyńska
Ćwiczenia relaksacji, koncentracji i medytacji 
2013
978-83-89156-39-6
cena: 35 zł + VAT
dostępna także w IBUK
spis treści
Zbigniew Naglak
Trenowanie gracza na specjalnym etapie
2013
ISBN 978-83-89156-31-0
dostępna w IBUK
spis treści
Tadeusz Skolimowski (red.)
Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii
2012
ISBN 978-83-89156-20-4
cena: 45 zł + VAT
spis treści
Krzysztof Kałużny
Baseball. Kształcenie – nauczanie – uczenie się 
2012
ISBN 978-83-89156-11-2
cena: 5 zł + VAT
Marek Zatoń, Rafał Hebisz, Paulina Hebisz
Fizjologiczne podstawy treningu w kolarstwie górskim  
2011
ISBN 978-83-89156-16-7
cena: 25 zł + VAT
spis treści
Krzysztof Kałużny
Unihokej. Zabawy i gry ruchowe 
2011
ISBN 978-83-89156-07-5
dostępna w IBUK
Henryk Nawara, Urszula Nawara
Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach. Scenariusz imprez
2011
ISBN 978-83-89156-18-1
dostępna w IBUK
Aneta Stosik, Mieczysław Morawski
Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie 
2009
ISBN 978-83-89156-91-4
dostępna w IBUK
Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Janina Miałkowska, Jadwiga Pietraszewska
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7–18 lat
2009
ISBN 978-83-89156-89-1
otwarty dostęp DBC
Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym
2005
ISBN 83-89156-32-6
otwarty dopstęp AZON
Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Bawiąc – uczę się. Piłki edukacyjne w kształcenoiu zintegrowanym
2002
ISBN 83-87389-94-3
otwarty dostęp AZON
Zbigniew Naglak
Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza
2001
ISBN 83-89156-62-5
dostępna w IBUK
Ryszard Panfil
Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym
2000
ISBN
otwarty dostęp DBC
Zbigniew Naglak
Metodyka trenowania sportowca
wyd. 2, 1999
ISBN 83-87389-39-0
otwarty dostęp DBC
   

INNE

Science in Swimming II
Science in Swimming III
Science in Swimming V
Science in Swimming VI
Science in Swimming VII
Henryk Nawara
Olejnica. 50 lat Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF we Wrocławiu. 1964-2014 
2014
ISBN 978-83-64354-00-7
cena: 15 zł + VAT
Henryk Nawara
Radosna uczelnia. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946 – 2016 w anegdotach i wspomnieniach
2016
ISBN 978-83-64354-12-0
cena: 20 zł + VAT
spis treści
   

 

  Human Movement (ISSN: 1899-1955)
http://humanmovement.pl/