Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Cennik wynajmu obiektów sportowych

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

CENNIK
wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych
Obowiązuje od 1.07.2019 r.

Cennik - do pobrania

L.p. Nazwa obiektu Cena jednostkowa netto w zł Uwagi
  OBIEKTY W KOMPLEKSIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO    
  1. Duża sala sportowa    
  a) wynajem na zajęcia lub treningi wraz z 2 szatniami od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
  b) wynajem na zajęcia lub treningi wraz z 2 szatniami od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy (07.00-21.00) 110,00 za 1 godz.
  c) wynajem na zawody lub turnieje wraz z 4 szatniami i zapleczem sanitarnym 150,00 za 1 godz.
  d) wynajem na imprezy niesportowe wraz z 4 szatniami |
i zapleczem sanitarnym wycena indywidualna w zależności od rodzaju imprezy
min. 150,00 za 1 godz.
  2. Sala na balkonie    
  a) na zajęcia lub treningi wraz z szatnią 80,00 za 1 godz.
  b) wynajem dodatkowej szatni 30,00 za 1 godz.
II. STADION LEKKOATLETYCZNY    
  1. Wynajem na zawody lekkoatletyczne wraz z wyposażeniem lekkoatletycznym szatniami oraz zapleczem sanitarnym.    
  a) Do 5 godz. 1 500,00 ryczałt
b) Do 12 godz. 2 500,00 ryczałt
  2. Wynajem na treningi lekkoatletyczne dla grup zorganizowanych wraz z szatnią    
  a) do 20 osób 60,00 za 1 godz.
b) powyżej 20 osób 90,00 za 1 godz.
  3. Wynajem bieżni dla grup zorganizowanych bez szatni 60,00 za 1 godz.
  4. Wynajem dodatkowej szatni 30,00 za 1 godz.
  5. Wynajem na imprezy niesportowe wraz z zapleczem sanitarnym
i szatniami wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy oraz imprezy masowe
min. 300,00 za 1 godz.
min. 2 500,00 za 1 dzień
II. BOISKO PIŁKARSKIE PRZY STRZELNICY:    
  1. Wynajem na treningi bez szatni 100,00 za 1 godz.
  2. Wynajem na mecze bez szatni 120,00 za 1 godz.
  3. Wynajem na mecze z 2 szatniami 180,00 za 1 godz.
  4. Wynajem imprezy sportowe/turnieje bez znakowania boisk bez szatni 100,00 za 1 godz.
  5. Wynajem na imprezy rekreacyjne np. typu piknik, pokazy, wystawy do 500 uczestników 1 000,00 za 1 dzień
  6. Powyżej 500 uczestników i imprezy masowe wycena obiektu będzie dokonywana indywidualnie w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 1000,00 za 1 dzień
  7. Wynajem terenu przyległego do boiska na imprezy rekreacyjne np. typu piknik, pokazy, wystawy do 200 uczestników 700,00 za 1 dzień
  8. Powyżej 200 uczestników i imprezy masowe wycena będzie dokonywana indywidualnie w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 700,00 za 1 dzień
  9. Wynajem boiska/terenu przyległego na przygotowanie do imprezy (montaż) lub sprzątania po imprezie ½ ceny za każdy dzień korzystania
IV. BOISKO DO BASEBALLU    
  1. Wynajem na treningi/mecze, bez szatni 70,00 za 1 godz.
  2. Wynajem na treningi/mecze z 1 szatnią 100,00 za 1 godz.
  3. Wynajem na imprezy rekreacyjne np. typu piknik, pokazy, wystawy do 200 osób. 1 000,00 za 1 dzień
  4. Powyżej 200 osób i imprezy masowe wycena będzie dokonywana indywidualnie zależności od ilości osób i rodzaju imprezy. min. 1 000,00 za 1 dzień
  5. Wynajem boiska na przygotowanie do imprezy (montaż) lub sprzątania po imprezie ½ ceny za każdy dzień korzystania
V. OGRODZONY PARKING NA TERENIE PÓL MARSOWYCH    
  1. Wynajem na cele parkingu samochodowego na potrzeby imprez organizowanej w Kompleksie Stadionu 2 500,00 za 1 dzień
  2. Wynajem na imprezy sportowe 2.500,00 za 1 dzień
  3. Wynajem terenu na imprezy rekreacyjne zamknięte np. typu piknik, pokazy, wystawy:    
 
 • do 500 uczestników
3.500,00 za 1 dzień
 • 501-1000 uczestników
5.000,00 za 1 dzień
 • powyżej 1000 osób wycena wynajmu terenu będzie dokonywana indywidualnie w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy
min. 5 000,00 za 1 dzień
  4.Wynajem terenu na koncerty i imprezy o charakterze imprez masowych 10.000,00 za 1 dzień
  5.Wynajem terenu na przygotowanie do imprezy (montaż) lub koncertu lub sprzątania po imprezie lub koncercie ½ ceny za każdy dzień korzystania
VI. POLE PIKNIKOWE NA TERENIE PÓL MARSOWYCH    
  1. Wynajem terenu na imprezy rekreacyjne zamknięte np. typu piknik, pokazy, wystawy:    
 
 • Do 200 osób
1 500,00 za 1 dzień
 • Powyżej 200 osób wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy
Min.1 500,00 z 1 dzień
  2. Wynajem terenu na imprezy sportowe 1 500,00 za 1 dzień
  3. Wynajem terenu na potrzeby parkingu samochodowego 1 500,00 za 1 dzień
  4. Wynajem terenu na przygotowanie do imprezy (montaż) lub sprzątania po imprezie. ½ ceny za każdy dzień korzystania
VII. WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA    
  1. Hala zespołowych gier sportowych – nr 87    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 120,00 za 1 godz.
b) wynajem na treningi lub zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 150,00 za 1 godz.
c) wynajem na mecze (koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu)
z 3 szatniami
300,00 za 1 godz.
d) wynajem dodatkowej 1 szatni na czas meczu lub innej imprezy 30,00 za 1 godz.
e) wynajem na zawody sportowe wraz z holem i 4 szatniami 300,00 za 1 godz.
3 000,00 za 1 dzień
f) wynajem na zawody sportowe wraz z holem, 4 szatniami oraz salami konferencyjnymi (nr 15c, 24), 3.500,00 za 1 dzień
g) wynajem na inne imprezy typu gala, pokazy, wystawy i imprezy masowe wraz z holem i szatniami (4 szt.), wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 3.500,00 za 1 dzień
h) wynajem na inne imprezy typu gala, pokazy, wystawy i imprezy masowe wraz z holem, szatniami (4 szt.) oraz salami konferencyjnymi (nr 15c, 24), wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 4.000,00 za 1 dzień
i) wynajem na przygotowanie do imprezy ½ ceny za 1 dzień imprezy za każdy dzień korzystania
  2.Sala szermierki:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 110,00 za 1 godz.
c) wynajem na zawody sportowe wraz z 2 szatniami 120,00 za 1 godz.
d) wynajem na zawody sportowe wraz z 2 szatniami 1 100,00 za 1 dzień
e) wynajem na imprezy niesportowe z szatnią wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 1.200,00 za 1 dzień
  3. Sala boksu:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekend 110,00 za 1 godz.
c) wynajem na zawody sportowe z 2 szatniami 120,00 za 1 godz.
d) wynajem na zawody sportowe wraz z 2 szatniami 1.100,00 za 1 dzień
e) wynajem na inne imprezy niesportowe z szatnią wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min.1.200,00 za 1 dzień
  4. Sala Sportów Walki:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 100,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia sportowe wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 130,00 za 1 godz.
  c) wynajem na mecze lub inne imprezy sportowe z 3 szatniami 220,00 za 1 godz.
  d) wynajem na mecze lub inne imprezy sportowe z 3 szatniami 2 000,00 za 1 dzień
  e) wynajem na zawody sportowe wraz z holem i szatniami (4 szt.) 2.500,00 za 1 dzień.
  f) wynajem na imprezy niesportowe wraz z holem i 4 szatniami wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy min. 3.000,00 za 1 dzień
  5. Hol przy wejściu głównym na Halę Wielofunkcyjną 50.00 za 1 godz.
  6. Dodatkowa szatnia 30.00 za 1 godz.
VIII. KRYTA PŁYWALNIA    
  1. Wynajem dla klientów instytucjonalnych (ceny netto)    
  a) basen sportowy – cały(6 torów – max. 8 osób/tor) 550,00 za 1 godz.
b) basen rekreacyjny – cały (brodzik max.15 osób) 180,00 za 1 godz.
c) basen sportowy 1 tor (max. 8 osób) 100,00 za 1 godz.
  2. Klienci indywidualni - (cena biletów/ karnetów brutto)    
  a) bilet normalny 14,00 za 1 godz.
b) bilet normalny 24,00 za 2 godz.
c) bilet ulgowy 10,00 za 1 godz.
d) bilet ulgowy 18,00 za 2 godz
e) bilet rodzinny (dla 3 lub więcej osób - od osoby) 10,00 za 1 godz.
f) bilet rodzinny (dla 3 lub więcej osób - od osoby) 18,00 2 godz
g) bilet promocyjny 8,00 za 1 godz.
h) bilet ulgowy dla studentów AWf i UTW AWF 6,00 za 1 godz.
e) karnet semestralny 12,00 zł x min. 12 wejść w zależności od ilości wejść
f) karnet semestralny ulgowy 9,00 zł x min. 12 wejść w zależności od ilości wejść
g) karnet semestralny ulgowy 5,00 zł x min. 12 wejść (dla studentów AWF i UTW AWF) w zależności od ilości wejść
  Ulgi i zniżki: do zakupu ulgowych wejściówek indywidualnych upoważnieni są: · dzieci, młodzież szkolna i studencka za okazaniem legitymacji. · emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji) · pracownicy AWF we Wrocławiu (za okazaniem legitymacji) · osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedaż zbiorowa dla szkół powszechnych na pływanie dla dzieci i młodzieży objęta jest 20% zniżką przez cały dzień.    
IX. KOMPLEKS DYDAKTYCZNO SPORTOWY P-5    
  1. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią    
  a) boisko sztuczne z 3 szatniami na mecz 220,00 za 1 godz.
  b) boisko sztuczne z 1 szatnią na trening 150,00 za 1 godz.
  c) boisko sztuczne bez szatni 120,00 za 1 godz.
  d) boisko sztuczne na imprezy sportowe/turnieje wraz z zapleczem sanitarnym i czterema szatniami 2.500,00 za 1 dzień
  e) boisko sztuczne na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami wycena indywidualna w zależności od rodzaju imprezy i ilości uczestników min. 2.500,00 za 1 dzień
  f) przygotowanie do imprezy lub sprzątania po imprezie ½ ceny za każdy dzień korzystania
  g) dodatkowa szatnia 30,00 za 1 godz.
  h) oświetlenie boiska ze sztuczną nawierzchnią 40,00 za 1 godz.
  2. Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią    
  a) boisko naturalne z 3 szatniami na mecz 240,00 za 1 godz.
  b) boisko naturalne z 1 szatnią na trening 170,00 za 1 godz.
  c) boisko naturalne bez szatni 140,00 za 1 godz.
  d) boisko naturalne na imprezy sportowe/turnieje wraz z zapleczem sanitarnym i czterema szatniami 2 500,00 za 1 dzień
  e) boisko naturalne na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami wycena indywidualna w zależności od rodzaju imprezy i ilości uczestników min. 2 500,00 za 1 dzień
  f) przygotowanie do imprezy lub sprzątania po imprezie ½ ceny za każdy dzień korzystania
  g) dodatkowa szatnia 30,00 za 1 godz.
  h) oświetlenie boiska z naturalną nawierzchnią 40,00 za 1 godz.
  3. Boiska o nawierzchni tartanowej (poliuretanowej)    
  Boiska do koszykówki    
  a) cztery boiska do koszykówki z 2 szatniami 160,00 za 1 godz.
  b) dwa boiska do koszykówki z 1 szatnią 80,00 za 1 godz.
  c) jedno boisko wraz z 1 szatnią 40,00 za 1 godz.
  d) jedno boisko bez szatni 20,00 za 1 godz.
  Boiska do piłki ręcznej    
  a) Trzy boiska z 3 szatniami 180,00 za 1 godz.
  b) Jedno boisko wraz z 1 szatnią 60,00 za 1 godz.
  c) Jedno boisko bez szatni 30,00 za 1 godz.
  Cała nawierzchnia tartanowa    
  a) Na imprezy sportowe/turnieje z czterema szatniami i zapleczem sanitarnym 2 000,00 a 1 dzień
  b) Na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami wycena indywidualna w zależności od rodzaju imprezy i ilości uczestników min. 2 000,00 za 1 dzień
  h) przygotowanie do imprezy (montaże) lub sprzątanie po imprezie ½ ceny za każdy dzień korzystania
  g) oświetlenie nawierzchni tartanowej 30,00 za 1 godz.
  4. Boiska o nawierzchni piaszczystej    
  Boiska do siatkówki plażowej    
  a) cztery boiska dwoma szatniami 120,00 za 1 godz.
  b) cztery boiska z jedną szatnią 100,00 za 1 godz.
  c) jedno boisko z jedną szatnią 30,00 za 1 godz.
  d) jedno boisko bez szatni 20,00 za 1 godz.
  Boiska do piłki nożnej plażowej    
  a) dwa boiska z dwoma szatniami 120,00 za 1 godz.
  b) jedno boisko z jedną szatnią 60,00 za 1 godz.
  h) jedno boisko bez szatni 40,00 za 1 godz.
  i) na imprezy sportowo/turnieje – cały teren piaszczysty z czterema szatniami i zapleczem sanitarnym 1 500,00 za 1 dzień
  j) na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami - wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy. min.1.500,00 za 1 dzień
  k) przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za każdy dzień korzystania
  l) oświetlenie boisk o nawierzchni piaszczystej 30,00 za 1 godz.
  5. Hala gier sportowych    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 100,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 120,00 za 1 godz.
  c) wynajem na mecze lub inne imprezy sportowe z 3 szatniami 200,00 za 1 godz.
  d) na imprezy sportowe/turnieje z czterema szatniami i zapleczem sanitarnym 2.000,00 za 1 dzień
  e) na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami wycena indywidualna w zależności od rodzaju imprezy i ilości uczestników min. 2.000,00 za 1 dzień
  f) przygotowanie do imprezy lub sprzątania po imprezie ½ ceny za za 1 dzień
  6. Siłownia    
  a) wynajem dla grup zorganizowanych z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje z 1 szatnią 120,00 za 1 godz.
VII. BUDYNEK P6    
  Salka wykładowa 90,00 za 1 godz.
  Salka wykładowa 700,00 za 1 dzień
  Szatnia 30,00 za 1 godz.
  Pokój trenerski/sędziowski 30,00 za 1 godz.
VIII. OBIEKTY SPORTOWE przy ul. Witelona 25a:    
  1. Hala gier sportowych lub sala lekkoatletyczna:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 100,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 120,00 za 1 godz.
  c) wynajem na zawody sportowe/turnieje wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 150,00 za 1 godz.
1 500,00 za 1 dzień
  d) wynajem na imprezy niesportowe wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym wycena indywidualna w zależności od charakteru imprezy min. 200,00 za 1 godz.
min. 2 000,00 za 1 dzień
  e) wynajem dodatkowej szatni 30,00 za 1 godz.
  2. Sala ćwiczeń nr 89:    
  a) wynajem na zajęcia treningi wraz z szatnią 90,00 za 1 godz.
  3. Siłownia: wynajem na trening dla grup zorganizowanych wraz z szatnią 120,00 za 1 godz.
  4. Boisko sportowe wraz z bieżnią    
  a) wynajem boiska wraz z bieżnią na zajęcia sportowe bez szatni 70,00 za 1 godz.
  b) wynajem boiska wraz z bieżnią na zajęcia sportowe z 1 szatnią 100,00 za 1 godz.
  c) wynajem na imprezy sportowe/turnieje wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 2 000,00 za 1 dzień
  d) na imprezy rekreacyjne, pikniki, wystawy, pokazy wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami - wycena indywidualna w zależności od ilości osób i rodzaju imprezy. min. 2 500,00 za 1 dzień
IX. SALE WYKŁADOWE AWF    
  a) sala do 20 miejsc 50,00 za 1 godz.
  b) sala do 50 miejsc 90,00 za 1 godz.
  c) sala do 100 miejsc 120,00 za 1 godz.
  d) sala w Pawilonie P-1 do 198 miejsc 200,00 za 1 godz.
  e) sala w Pawilonie P-4 do 200 miejsc 280,00 za 1 godz.
X. INNE    
  1. Plakaty 100,00 za 1 m2 /miesiąc
  2. Banery 100,00 za 1 m2 /miesiąc
  3. Banery o pow. powyżej 5 m2 (powierzchnie nie sumują się) 75,00 za 1 m2 /miesiąc
  4. Stoiska reklamowe lub promocyjne (1 stolik + krzesełko), przy większych wycena dokonywana będzie indywidualnie 100,00 za dzień

Uwaga:

 1. Cennik obowiązuje od 01.07.2019 r.
 2. Pod pojęciem „1 dzień” rozumie się okres czasu obejmujący 12 następujących po sobie godzin.
 3. W cenę całego dnia lub większej ilości dni następujących po sobie nie jest wliczone sprzątanie obiektu podczas wydarzeń oraz usługi dodatkowe, które będą wyceniane indywidualnie.
 4. Przy wynajmie obowiązuje podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.
 5. W innych przypadkach wynajmu nieokreślonych w cenniku, ceny ustalane są w drodze wyceny indywidualnej.
 6. Przy wynajmie obiektów i sal dydaktycznych na godziny, jeśli kontrahent podpisze umowę/zlecenie na więcej niż 10 godzin (nie następujących po sobie) istnieje możliwość negocjacji cen.
 7. Przy wynajmie w jednym czasie kilku obiektów/terenów oraz na czas dłuższy niż jeden dzień wycena indywidualna w zależności od charakteru imprezy.

Cennik opłat za wjazd na teren kompleksu Stadionu Olimpijskiego
(obowiązuje od 01.02.2021 roku do odwołania)

I. Cennik jednostkowy
Lp. Rodzaj pojazdu Kwota
1. Auta osobowe (do 9 osób) 4 zł
2. Motocykle 2 zł
3. Pojazdy do 3.5 t. 5 zł
4. Pojazdy pow. 3.5 t. 20 zł
5. Autobusy 20 zł
6. Bilet ulgowy za jednorazowy wjazd - dotyczy pacjentów Creatora z kartą rabatową i osób posiadających legitymacje członkowskie KS AZS od 03.04.2017r 2 zł
II. Abonamenty i Przepustki:
Lp. Abonament miesięczny Kwota
1. Auta osobowe 50 zł
2. Auta osobowe (podmioty pozostające w stosunku prawnym z Uczelnią) 40 zł
3. Busy (pojazdy do 9 osób) 50 zł
4. Autobusy (pojazdy powyżej 9 osób) 60 zł
5.

Abonament specjalny

 • dla pacjentów przychodni posiadających skierowanie na zabiegi do 14 dni
 • dla członków klubu KS AZS-AWF Wrocław posiadających legitymacje klubowe
 • trenerów prowadzących treningi na terenach AWF we Wrocławiu,
 • pracowników firm współpracujących z AWF we Wrocławiu.
25 zł
6. Abonament dla mieszkańców domów studenckich, nie będących studentami AWF we Wrocławiu 20 zł
Lp. Przepustki Kwota
1. Wystawienie przepustki dla pracowników, studentów i firm (z wyłączeniem MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego oraz przepustek abonamentowych) opłata jednorazowa 10 zł
2. Wystawienie duplikatu przepustki opłata jednorazowa 20 zł
III. Bezpłatnie:
Lp. Podmioty
1. Pojazdy pracowników i studentów oraz pojazdy służbowe AWF we Wrocławiu ( za okazaniem aktualnej przepustki)
2. Pojazdy osób stale współpracujących z Uczelnią (VIP) oraz osób wjeżdżających na badania naukowe prowadzone przez AWF we Wrocławiu (po wcześniejszym uzyskaniu zgody – mail: dzial.ag@awf.wroc.pl)
3. Pojazdy pracowników MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego ( za okazaniem aktualnej przepustki)
4. Pojazdy uprzywilejowane oraz służb technicznych (wywożące nieczystości, wod.-kan., energetyka, poczta , kurierzy , dostawcy dowożący towar do podmiotów prowadzących działalność na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego, przedstawiciele służb kontrolnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
5. Oznakowane taksówki w trakcie wykonywania usługi transportu.
6. Pojazdy wjeżdżające na camping (posiadający kartę wjazdu).

Uwaga:

Od osób lub firm nie posiadających ważnej przepustki będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.

 1. Po dokonaniu opłaty, okres pobytu na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego może trwać maksymalnie do godz. 2400. Pozostawienie pojazdu po tym czasie wiąże się z naliczeniem opłaty wg. cennika.
 2. Faktury wystawiane są w Dziale Eksploatacji i Wynajmu Obiektów w terminach zgodnych z ustawą o podatku VAT i na podstawie paragonu zawierającego NIP nabywającego bilet.

Paragon należy umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu!