Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Skład Komisji Zakładowej

Zakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność”
przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Skład Komisji Zakładowej
na lata 2017-2020

 1. Przewodniczący : dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF   Wrocław
  tel.: 600 081 781, e-mail:  kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl
 2. Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Wojciech Ciesliński, prof. AWF Wrocław
  tel.: 888 434 877 e-mail:  wojciech.cieslinski@awf.wroc.pl
 3. Sekretarz: Małgorzata Mazur-Brzyska
  tel.: 71 347 3261 e-mail:  malgorzata.mazur-brzyska@awf.wroc.pl
 4. Skarbnik: dr Jarosław Nosal
  tel.: 603 955 205 e-mail:  j_nosal@autograf.pl
 5. Członek: mgr Wojciech Bigiel
  tel.: 607327407 e-mail:  wojciech.bigiel@wp.pl

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodniczący :  dr Jerzy Piechura, tel.: 609 737 434, e-mail:  jerzy.piechura@awf.wroc.pl
 2. Z-ca Przewodniczącego: Adam Stępień, tel.: 600 081 778, e-mail:  adam.stepien@awf.wroc.pl
 3. Członek: Wiesław Stonoga, tel.: 609 109 765, e-mail:  wieslaw.stonoga@awf.wroc.pl