Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualnosci

Pismo Przewodniczącego NSZZ Solidarność AWF do JM Rektora w sprawie sytuacji finansowej pracowników

Porozumienie w sprawie odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych

Problem z wypłatą zapomogi świątecznej ze środków Związku

Stanowisko NSZZ Solidarność AWF Wrocław dt. zmian w Statucie Uczelni

Załączniki:

Stanowisko przewodniczącego NSZZ Solidarność AWF Wrocław w sprawie decyzji Komisji ds. Wykorzystania Bazy Lokalowej

dotyczy: wyrażenia opinii w sprawie decyzji decyzji Komisji ds. Wykorzystania Bazy Lokalowej z  dnia 2.07.2020 r.

Porozumienie

Dotyczy: podziału subwencji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzęń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocłwiu w 2019 r.

Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 26.03.2019 r.

Dotyczy: podziału dodatkowej subwencji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2019 r.

Pismo

Odpowiedź Rektora w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich.

Pismo do władz Uczelni

Treść pisma do Rektora AWF Wrocław w sprawie przedstawienia stanowiska Władz Uczelni w kwestii unormowania zasad naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich obejmujący okres od 1.01.2018 r.

Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Komisja Zakładowa „Solidarność” działająca przy AWF we Wrocławiu informuje, że Społecznym Inspektorem Pracy w wyniku przeprowadzonych wyborów  w dniu  25.04.2019 r.  została pani Małgorzata Mazur-Brzyska - tel. kontaktowy: +48 71 347-3261

Propozycja nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego

Działania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AWF Wrocław w sprawie nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego AWF Wrocław.

  1. Pismo do Rektora
  2. Pismo do Rektora - nowelizacja arkusza oceny 2019-2020
  3. Propozycja nowelizacji arkusza oceny