Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Aktualnosci

Pismo

Odpowiedź Rektora w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich.


Pismo do władz Uczelni

Treść pisma do Rektora AWF Wrocław w sprawie przedstawienia stanowiska Władz Uczelni w kwestii unormowania zasad naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich obejmujący okres od 1.01.2018 r.


Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Komisja Zakładowa „Solidarność” działająca przy AWF we Wrocławiu informuje, że Społecznym Inspektorem Pracy w wyniku przeprowadzonych wyborów  w dniu  25.04.2019 r.  została pani Małgorzata Mazur-Brzyska - tel. kontaktowy: +48 71 347-3261


Propozycja nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego

Działania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AWF Wrocław w sprawie nowelizacji arkusza oceny nauczyciela akademickiego AWF Wrocław.

  1. Pismo do Rektora
  2. Pismo do Rektora - nowelizacja arkusza oceny 2019-2020
  3. Propozycja nowelizacji arkusza oceny