Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AWF nr 24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. o odwołaniu konferencji oraz imprez sportowych,
informuję iż XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii zostają przeniesione na październik 2020 r.
Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - dr hab Agnieszka Chwałczyńska 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego - dr hab Joanna Kowalska, prof. uczeln


Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

zaprasza do udziału w 

XI Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii

„Od Juniora do Seniora – Fizjoterapia łączy pokolenia”,

które odbędą się 

04-06 czerwca 2020 roku we Wrocławiu.

 

Strona konferencji

http://dnifizjoterapii.awf.wroc.pl/

Miejsce

Concordia Hub
Wyspa Słodowa 7
50-266 WROCŁAW

Patronat honorowy

 • J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF
 • Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Anna Skrzek
 • Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów – dr hab. N med. Maciej Krawczyk
 • Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Prezydent Miasta Wrocławia - Jacek Sutryk

Komitet Naukowy

 • Przewodnicząca: dr hab. Joanna Kowalska, prof. uczelni
 • Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. uczelni
 • dr hab. Kinga Teodorczyk-Węgrzynowska, prof. uczelni

Komitet organizacyjny

 • Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
 • Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Ryszard Jasiński, prof. uczelni

Zakres tematyczny

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji i terapii
 • Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych
 • Jakość i styl życia na różnych etapach życia w świetle kompleksowej rehabilitacji
 • Nowoczesna fizjoterapia w chorobach dziecięcych, nowotworowych i chorobach układu nerwowego
 • Nowoczesna fizjoterapia w chorobach wewnętrznych i schorzeniach narządu ruchu
 • Etyka
 • Znaczenie terapii zajęciowej w kompleksowej rehabilitacji na różnych etapach życia
 • Kosmetologia – dermokosmetologia

Formy prezentacji

 • Wykłady zaproszonych gości z kraju i z zagranicy.
 • Prezentacje w sesjach plenarnych.
 • Sesje plakatowe.
 • Mistrzostwa AWF w wizażu, wystawa prac studentów AWF
 • Warsztaty dla fizjoterapeutów, kosmetologów, terapeutów zajęciowych
  • Krioterapia ogólnoustrojowa – zimno, które leczy
  • Zastosowanie metody DBC w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa
  • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej
  • Fizjoprofilaktyka
  • Filozofia kolorów w makijażu profesjonalnym (Olaf Tabaczyński – Mistrz Świata w makijażu pofesjonalnym)
  • Dermokosmetyki – pielęgnacja skóry w wybranych chorobach dermatologicznych

Języki sympozjum

 • polski, angielski.

Ważne daty

 • od 27.01.2020 zgłoszenie udziału czynnego (wraz ze streszczeniem) i biernego w konferencji
 • 19.04.2020 ostateczny termin nadsyłania streszczeń
 • 15.05.2020 ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

Zgłoszenie udziału

Formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji

Zgłoszenie streszczenia

 • Streszczenie (wersja polska i angielska) należy przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym

Koszty uczestnictwa

Uczestnik

Kwota [zł]
Wpłata do 19.04.2020

Kwota [zł]
Wpłata od 20.04.2020

Udział czynny + bankiet

380

480

Udział czynny bez bankietu

250

350

Udział bierny + bankiet

225

300

Udział bierny bez bankietu

125

175

Student / doktorant

50

75

Student / doktorant AWF Wrocław (za okazaniem legitymacji) z udziałem w warsztatach

50

75

Udział bierny student AWF Wrocław  (za okazaniem legitymacji)

0

0

Warsztaty

50

75

 • Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, udział we wszystkich sesjach naukowych, przerwy kawowe, lunch (piątek)
 • Opłata dla studentów i doktorantów 200/250 PLN obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe.
 • Termin opłaty konferencyjnej:
 • Udział czynny - do 2 tygodni po uzyskaniu akceptacji wystąpienia
 • Udział bierny – do 2 tygodni od dnia rejestracji
 • Udział w warsztatach – do 2 tygodni od dnia rejestracji

Opłaty przesyłać dla:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

na konto w Bank Pekao SA
nr PL 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674

w tytule: 4414 XI MDF Imię i Nazwisko uczestnika

Zakwaterowanie

 • Uczestnicy realizują we własnym zakresie – informacje o proponowanych miejscach na stronie konferencji w zakładce INFORMACJE→NOCLEG na stronie: http://dnifizjoterapii.awf.wroc.pl/