Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

2018.11.29-30, IV MKN Aktywność ruchowa na obszarach górskich...

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i Świata

organizowana przez

Katedrę Rekreacji AWF Wrocław
oraz Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej Porębie

pod patronatem honorowym

Ministerstwa Sportu i Turystyki
Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego
J.M. Rektora AWF Wrocław - dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF Wrocław

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego jak i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na IV Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą aktywności ruchowej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) podejmowanej na obszarach górskich Polski i świata.

Założeniem Konferencji jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie. Ponadto Konferencja ma być okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych nie tylko przez przedstawicieli nauki ale i praktyki (stowarzyszenia, kluby i inne podmioty) w zakresie podejmowania szeroko rozumianej aktywności górskiej.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe, zdrowotne oraz fizjologiczne podejmowania aktywności ruchowej w terenie górskim. Ponadto utworzone zostaną dwie specjalistyczne sesje tematyczne pod nazwą:

  • Współczesne trendy w rozwoju sportów śnieżnych oraz adaptowane formy aktywności w górach
  • Bezpieczeństwo w wspinaczce wysokogórskiej

W imieniu Komitetu Naukowego
dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław

Do pobrania: