Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

2018-05-24_25 Sympozjum "Pływanie i Nauka"

IX Międzynarodowe Sympozjum "Pływanie i Nauka"

 

Katedra Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do udziału w IX Międzynarodowym Sympozjum "Pływanie i Nauka", które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 roku.

Sympozjum "Pływanie i Nauka" jest cyklicznym wydarzeniem zapoczątkowanym w latach 70-tych w Katedrze Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, skupiającym oryginalne koncepcje naukowe ujmujące aktywność ruchową w środowisku wodnym.

Celem Sympozjum jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami sterującymi aktywnością ruchową, a przedstawicielami nauki, którzy reprezentując różne dyscypliny naukowe, działają w obszarze środowiska wodnego.

Do udziału w Sympozjum serdecznie zapraszamy przedstawicieli świata nauki i praktyków (nauczycieli, trenerów, zawodników, animatorów oraz osoby decyzyjne) a także studentów i doktorantów działających w różnych obszarach aktywności ruchowej w środowisku wodnym.
Zakres tematyczny Sympozjum obejmuje biologiczne i humanistyczne aspekty: wychowania fizycznego i sportu, turystyki i rekreacji oraz rehabilitacji w środowisku wodnym. Ważne miejsce w tematyce Sympozjum zajmuje także sport pływacki

Więcej informacji dostępnych jest w pierwszym komunikacie   oraz na stronie internetowej www.scienceandswimming.awf.wroc.pl

 Organizatorzy Sympozjum

Do pobrania


 

the 9th International Symposium "Science and Swimming"

 

The Department of Swimming, University of Physical Education - Wroclaw, Poland invites to the 9th International Symposium ”Science and Swimming” which takes place on May 24-25th 2018.

Symposium is a cyclic event which was started in the 70’s by the Department of Swimming at the University of Physical Education - Wrocław, Poland. The event promotes original scientific theories regarding physical activity in an aquatic environment.

The aim of the Symposium is creation of interdisciplinary background of cooperation and exchange experiences between practices controlling physical activity and representatives of science who represent different scientific disciplines they operate in the area of the aquatics.

Especially, we would like to invite scientists (researchers) and practitioners (teachers, coaches, athletes), undergraduate, graduate, Ph.D. sudents who are working in various fields of physical culture related to physical activity in the aquatic environment.

The Symposium theme covers the biological and humanistic aspects of physical education and sport, tourism, recreation and rehabilitation in the aquatic environment. An important aspect of the Symposium theme is competitive swimming.

More info about "Science and Swimming" Symposium is available at the first announcement and at website www.scienceandswimming.awf.wroc.pl

Symposium organizers

Download

Announcement No 1.