Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prowadzone postępowania

 

Ziemowit Bańkosz

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Jędrzej Antosiewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny (RDN)
2. Sekretarz – dr hab. Marek Konefał, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Buśko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
4. Recenzent – prof. dr hab. Adam Maszczyk – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (RDN)
5. Recenzent – dr hab. Tomasz Gabryś, prof. UJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (RDN)
6. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (RDN)
7. Członek komisji – dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 


Aleksy Chmiel - postępowanie odwoławcze:

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący - prof dr hab. Tomasz Jurek
2. Sekretarz - dr hab. Jakub Adamczyk
3. Recenzent - prof. dr hab. Jan Kęsik
4. Recenzent - dr hab. Zbigniew Pilarczyk
5. Recenzent - dr hab. Michał Lenartowicz
6. Członek komisji - prof. dr hab. Henryk Ćwięk
7. Członek komisji - prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Postępowanie prowadzone było w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a następnie w wyniku postępowania odwoławczego decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów sprawę przekazano do dalszego procedowania Radzie Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu:

 


Adam Kawczyński - postępowanie wznowieniowe:

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący - prof. Anna Jegier - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Sekretarz - dr hab. Waldemar Andrzejewski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent - prof. Urszula Sławińska -  Instytut Biologii DOświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
4. Recenzent - prof. Jerzy Żołądź -  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
5. Recenzent - prof. Jan Górski - Uniwerystet Medyczny w Białymstoku
6. członek komisji - prof. Jakub Taradaj - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
7. członek komisji - prof. Jerzy Sadowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej